Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø de siste dagene har ført til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det blitt danna nysnøflak i høgfjellet. Vinden er no avtakande og desse flaka stabiliserar seg. Vind frå forskjellege retningar har danna fokksnø i fleire himmelretningar den siste veka. Storleiken på fokksnøflaka er framleis små. Kun terrengformasjonar som samlar snø er utsatt. Svakt lag av rim er tilstades i snødekket
Tysdag bles det sterk vind frå NV som førte til vindtransport av snø som kom i dagane før. Over ca 1000 moh har nysnøen lagt seg på eit hardt og stabilt snødekke frå oktober. I høgfjellet er snødekket i varierande grad vindpåverka og det har fleire stader lagt seg opp fokksnøflak i leformasjonar. Under ca 1000 moh falt nysnøen rett på bakken. Regionen har generelt mindre snø enn normalt for årstida.
Rimlaget som vart danna på overflata av snødekket i november vert observert i snødekket somme stadar i regionen, men det har ikkje vore observert skredaktivitet på dette laget.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Hallingdal / ÅL

Snø

08.12.2018 kl. 22:24

931 moh

Stranden (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -8,4 °C 0,2 m/s fra NØ ↙ Snøværet ga seg gradvis utover dagen, nesten vindstille

Snødekke

35 cm totalt 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Er et hardt lag på 5-15 cm såle nederst som overlevde regnet i november. Ellers tørr nysnø.

ObsID: 170557

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

07.12.2018 kl. 07:23

664 moh

Jørgen@obskorps (****)

Vær

Ikke nedbør -7 °C 0 m/s

Snødekke

10 cm nysnø Begynte å snø i går kveld.

ObsID: 170385

Hallingdal / HEMSEDAL

Snø

06.12.2018 kl. 14:00

1325 moh

Jørgen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Snødekket er ganske jevnt fordelt, noe mer i renner og forsenkninger som fanger snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Opp mot hyttebotn og videre sørover fra bjøberg.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Stabile forhold. Fant ikke rim på toppen av gammelt snødekke i dag og utbredelsen av rimlaget er usikker og høyst sannsynligvis ikke et gjeldene skredproblem. Dersom rimlaget finnes er det flekkvis og sannsynligvis kan ikke skape store nok skred til at det utgjør noen trussel. Brudd i testen kom innad i fokksnø. Snøen i dag gav ikke fra seg drønn eller sprekker noe som kan være med på å bekrefte at rimlag ikke er tilstede eller har egenskaper som ikke er noen fare.

Skredaktivitet

4. des. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø. Over 1400 moh Observert fra rv52 i bratt ø og nø vendt terreng. Løsnet sannsynligvis på tirsdag ifm relativt kraftig vind fra v.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra SØ ↖ 50% skyer Kaldt uten nedbør siste par dager. Lite vind.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Jevnt fordelt snødekke, men lite snø foreløpig. Det ligger 10-20 cm hard smelt/frys lag overalt. Over dette ligger ca 20 cm finkornet snø, mest i skjerma formasjoner. Fastheten på den finkorna snøen varierer, men den ser ut til å ha bundet seg godt til gammel, hard snøoverflate. I skogen er snøen i toppen stort sett ubundet. Det er nå mulig å kjøre på ski i terrenget, selv om det stikker opp en del stein og vegetasjon. Snødekket er fremdeles ikke dekkende, men vil sannsynligvis bli det ved neste snøfall.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor tilleggsbelastning Lite sannsynlig 1 - Små Få bratte heng NØ, Ø, SØ, S over 1200 moh

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Et noenlunde jevnt fordelt snødekke bestående av et smelt/frys lag i bunnen med fokksnø over. Ingen utpregede svake lag. Rimlag som jeg meldte inn på mandag kan avskrives som skredproblem. Nysnø med lite vind er meldt. Det vil ikke foreløpig føre til nevneverdig endring i skredfaren. Varslet faregrad er riktig Stemmer bra.

ObsID: 170318

Hallingdal / ÅL

Snø

05.12.2018 kl. 10:50

1137 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Mot V. Vinderodert, i bakgrunn typisk leheng mot SØ som har samlet opp fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@obskorps Kommentar:  Snøprofil fra leheng mot SØ som har samlet opp fokksnø. Virker som det er ganske gode bindinger i fokksnøen, og liten evne til bruddforplantning. Finner ikke rester av gammelt rimlag som i teorien skulle finnes på skarelag på 15 cm over bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot N. SØ- vendt side med litt fokksnø, men bare små lommer, i bakgrunn typisk heng med innblåst snø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Liten tilleggsbelastning Mulig 1 - Små Få bratte heng Ø, SØ, S over 1000 moh Kun små områder som har sammenhengende dekke med fokksnø, og de fins i S-SØ-Ø-vendte heng. Inntrykket fra dagens observasjon er at fokksnøen virker bra stabil og har liten evne til å forplante brudd.

Tester

ECTN4@5cmQ2 God

Faretegn

Ingen faretegn observert Ingen faretegn, bortsett fra skred str 1 naturlig utløst sannsynlingvis i går, i S-vendt heng ved Reineskarvet, se egen obs.

Vær

Ikke nedbør -7 °C 5 m/s fra NV ↘ 20% skyer Mye vind fra NV siste døgn, fortsatt litt vind i dag. Noen kuldegrader. Ikke snøfokk, men Hallingskarvet og fjella lengst vest er innhylla i skyer og muligens snøfokk her.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 900 moh Vindpakket myk Tørr Mer sammenhengende snødekke nå, men lite snø enda. Rabber og lyng og kratt stikker opp, unntatt i heng mot S-Ø som har samlet opp fokksnø i vindværet på mandag og i går. Kun her det er nok sammenheng i snødekket til at en kan forvente noe skredaktivitet. Generelt vinderodert snøoverflate med varierende hardhet fra F til 4F

Skredfarevurdering

1 Liten Kun i heng som har samlet fokksnø de siste dagene en finner snø av en slik mengde og kvalitet at skred er mulig. Fokksnøen virker bra stabil her og. Naturlig utløst skred i går tyder på en viss instabilitet, men hører uansett til i få utsatte faresoner. Temperatur på noen få minusgrader tilsier også at stabilisering går relativt fort. Er ikke kjent med forholdene lenger vest i regionen. Trengs påfyll av mer snø evt sterk vind før skredfaren kan ta seg opp. Varslet faregrad er for høy Bra i forhold til skredproblem/utsatt sektor, men jeg mener fg2 er for høyt med tanke på liten utbredelse av sammenhengende snødekke.

ObsID: 170134

Hallingdal / ÅL

Snø

05.12.2018 kl. 10:00

1612 moh

steinar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@obskorps

Skredaktivitet

4. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. S. Over 1100 moh Lite skred i bratt terreng under Reineskarvet, synlig bruddkant, antar 10-20 cm høg (gjetning, kun sett på avstand). Antagelig gått i går.

ObsID: 170152
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.