Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø de siste dagene har ført til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det blitt danna nysnøflak i høgfjellet. Vinden er no avtakande og desse flaka stabiliserar seg. Vind frå forskjellege retningar har danna fokksnø i fleire himmelretningar den siste veka. Storleiken på fokksnøflaka er framleis små. Kun terrengformasjonar som samlar snø er utsatt. Svakt lag av rim er tilstades i snødekket
Tysdag bles det sterk vind frå NV som førte til vindtransport av snø som kom i dagane før. Over ca 1000 moh har nysnøen lagt seg på eit hardt og stabilt snødekke frå oktober. I høgfjellet er snødekket i varierande grad vindpåverka og det har fleire stader lagt seg opp fokksnøflak i leformasjonar. Under ca 1000 moh falt nysnøen rett på bakken. Regionen har generelt mindre snø enn normalt for årstida.
Rimlaget som vart danna på overflata av snødekket i november vert observert i snødekket somme stadar i regionen, men det har ikkje vore observert skredaktivitet på dette laget.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner siste 3 døgn

Rapportert av: Stranden (Ukjent)

i kommune: ÅL

Snødekke

35 cm snødybde

15 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-8.4 grader

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Snødekke

10 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Rapportert av: Jørgen@obskorps (****)

i kommune: HEMSEDAL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Snødekke

50 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-8.0 grader

Skredaktivitet

Antall: 
Noen (2-5)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred

Snøprofil (2012)

Stabile forhold. Fant ikke rim på toppen av gammelt snødekke i dag og utbredelsen av rimlaget er usikker og høyst sannsynligvis ikke et gjeldene skredproblem. Dersom rimlaget finnes er det flekkvis og sannsynligvis kan ikke skape store nok skred til at det utgjør noen trussel. Brudd i testen kom innad i fokksnø. Snøen i dag gav ikke fra seg drønn eller sprekker noe som kan være med på å bekrefte at rimlag ikke er tilstede eller har egenskaper som ikke er noen fare.

95476

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@obskorps (****)

i kommune: ÅL

Faretegn

Ingen faretegn observert

Ingen faretegn, bortsett fra skred str 1 naturlig utløst sannsynlingvis i går, i S-vendt heng ved Reineskarvet, se egen obs.

Skredfarevurdering

1 Liten

Skredproblem

Nedføyket svakt lag med nysnø

Snødekke

30 cm snødybde

0 cm nysnø siste døgn

Vær

Ikke nedbør

-7.0 grader

Stabilitetstest

God

ECTN4@5cmQ2

Snøprofil (2012)

Snøprofil fra leheng mot SØ som har samlet opp fokksnø. Virker som det er ganske gode bindinger i fokksnøen, og liten evne til bruddforplantning. Finner ikke rester av gammelt rimlag som i teorien skulle finnes på skarelag på 15 cm over bakken.

95295

Klikk her for bilder og hele observasjonen

Rapportert av: steinar@obskorps (****)

i kommune: ÅL

Skredaktivitet

Antall: 
Ett (1)
Størrelse: 
1 - Små
Type: 
Tørre flakskred
Klikk her for bilder og hele observasjonen
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.