Snøskredvarsel for Hallingdal lørdag 08.12.2018

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø de siste dagene har ført til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Nysnø - flakskred

Nedføyket svakt lag med nysnø

Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Dei siste dagane har det blitt danna nysnøflak i høgfjellet. Vinden er no avtakande og desse flaka stabiliserar seg. Vind frå forskjellege retningar har danna fokksnø i fleire himmelretningar den siste veka. Storleiken på fokksnøflaka er framleis små. Kun terrengformasjonar som samlar snø er utsatt. Svakt lag av rim er tilstades i snødekket
Tysdag bles det sterk vind frå NV som førte til vindtransport av snø som kom i dagane før. Over ca 1000 moh har nysnøen lagt seg på eit hardt og stabilt snødekke frå oktober. I høgfjellet er snødekket i varierande grad vindpåverka og det har fleire stader lagt seg opp fokksnøflak i leformasjonar. Under ca 1000 moh falt nysnøen rett på bakken. Regionen har generelt mindre snø enn normalt for årstida.
Rimlaget som vart danna på overflata av snødekket i november vert observert i snødekket somme stadar i regionen, men det har ikkje vore observert skredaktivitet på dette laget.
6 - 10 nedbør mm i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 nedbør mm i døgnet.
Bris fra sørøst.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.