Snøskredstørrelser

Snøskredstørrelser klassifiseres på en skala fra 1 til 5. Norge bruker den samme klassifiseringen som resten av Europa.

Skredstørrelse 1. Foto: Ragnar Ekker

Skredstørrelse 1

Harmløse (sluff)

Beskrivelse: Liten fare for å bli begravet (fare for å falle/bli revet med)

Utløpsklassifisering: Utglidning (sluff)

Volum: < 100 m3


 

Skredstørrelse 2

Små

Beskrivelse: Kan begrave, skade eller drepe et menneske

Utløpsklassifisering: Stopper i selve henget

Volum: < 1000 m3


 

Skredstørrelse 3

Middels store

Beskrivelse: Kan begrave og ødelegge biler, ødelegge hus eller knekke trær

Utløpsklassifisering: Når enden av henget

Volum: < 10,000 m3


 

Skredstørrelse 4

Store

Beskrivelse: Kan ødelegge tog, flere hus eller skog

Utløpsklassifisering: Krysser flate partier (<<30º) over avstander lengre enn 50 m; kan nå dalbunnen

Volum: < 100,000 m3


 

Skredstørrelse 5

Svært store

Beskrivelse: Kan ødelegge bebyggelse og skog

Utløpsklassifisering: Når dalbunnen

Volum: > 100,000 m3


 

Skredstørrelse 1 - flere
Skredstørrelse 2 - lite skred (men stort nok til å være farlig for et menneske!)
Skredstørrelse 3 - middels stort skred
Skredstørrelse 4 - stort skred
Skredstørrelse 5 - denne enorme bruddkanten vitner sannsynligvis om et svært stort skred.