Klasse 0 - Ikke skredterreng

Foto: Martine Sagen Slåtten

Klasse 0 er terreng som klassifiseres som ikke snøskredterreng. Det er flatt eller slakt terreng. Det kan være små hellinger og formasjoner, men normalt ikke verken utløp eller løsneområder for snøskred.

Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur og skuter.

Her kan man oppholde seg uten fare for snøskred, perfekt terreng for overnatting eller lengre opphold.

Klasse 0 terreng egner seg også for store grupper (ubegrenset antall personer).

 

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv
 • Gjenkjenne hvor det ikke er skredterreng

 

 

Klasse 1 - Enkelt skredterreng

Foto: Martine Sagen Slåtten

Klasse 1 er for det meste slakt og oversiktlig terreng. Du vil måtte forholde deg til utløpsområder og mulige terrengfeller, mens løsneområder kan unngås. Basert på terrenget vil det være stort spillerom i forhold til rutevalg.

Typisk ferdsel er nordisk skitur, trugetur, skuter og alpin skitur/topptur.

Enkelt skredterreng innbyr til god skikjøring og er fornuftig terrengvalg om man ikke har så mye kunnskap om vurdering av snødekket eller om det er høy faregrad den dagen.

Klasse 1 terreng egner seg ikke for veldig store grupper (maks 10 personer).

 

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Skredredning
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

 

 

Klasse 2 - Utfordrende skredterreng

Foto: Martine Sagen Slåtten

Utfordrende skredterreng er terreng hvor du eksponeres for løsneområder, utløpsområder, terrengfeller og flere ulike terrengformasjoner. Terrenget gir muligheten for flere rutevalg, og ved godt rutevalg kan eksponering for skredterreng reduseres mye eller elimineres.

Typisk ferdsel er alpin skitur/topptur. 

I klasse 2 er det utfordrende å unngå løsneområder, men ikke utløpsområder og terrengfeller. Om man skal bevege seg inn i utfordrende skredterreng må man kunne gjøre aktive rutevalg i forhold til terreng og skredproblem, vurdere snødekket og ha gode orienteringsferdigheter.

Klasse 2 egner seg ikke for store grupper (maks 6 personer).

 

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Gjøre aktive rutevalg i forhold til terreng og skredproblem
 • Vurdere snødekket i enkeltheng
 • Viktig med gode orienteringsferdigheter
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Skredredning
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

 

 

Klasse 3 - Komplekst skredterreng

Foto: Martine Sagen Slåtten

Komplekst skredterreng er uoversiktlig og bratt terreng, typisk alpine topper. Man må forholde seg til flere fjellsider og skredbaner samtidig, og er utsatt for flere løsneområder og utløp. Terrenget gir begrensede muligheter for rutevalg, og det vil være lang eksponeringstid for skredterrreng.

Typisk ferdsel er alpin skitur/topptur og alpin klatring.

I klasse 3 er det umulig å unngå komplekse løsneområder, utløpsområder og terrengfeller. Man må kontinuerlig vurdere snødekket. Anbefales kun på dager med veldig stabile forhold.

Klasse 3 egner seg kun for svært små grupper (maks 4 personer).

 

Ferdigheter anbefalt for ferdsel:

 • Kontinuerlig vurdere snødekket
 • Nødvendig med gode orienteringsferdigheter
 • Gjøre aktive veivalg i forhold til terreng og skredproblem
 • Vurdere snødekket i enkeltheng
 • Gjenkjenne skredterreng
 • Kunne bruke snøskredvarselet
 • Skredredning
 • Generelle ferdigheter i vinterfriluftsliv

Hvilken terrengklasse hører du hjemme i?