Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, gult nivå for Nord-Norge NVE

Gyldig for: 2018-05-17. Publisert: . Neste varsel før:

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland og Troms er tatt ut av varselet.

Oppdatert informasjon - .

Noe kommuner i Nordland er tatt ut av varselet.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland er tatt ut av varselet.

Oppdatert informasjon - .

Kommuner i Nordland er lagt til varselet.

Type

Jordskred

Høye temperaturer de siste dagene har ført til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er lokalt høy.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.
Konsekvens Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Jordskred: Utglidninger og rask bevegelse av vannmettet jord i bratte skråninger.
Råd Erosjon i vassdrag kan stedvis utløse mindre utglidinger, som kan redusere stabiliteten langs vassdraget. Vær spesielt oppmerksom på slike utglidinger også i områder med marine avsetninger. Varsle beredskapsansvarlig i kommunen ved observasjon av slike hendelser. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.
Betydning av varselnivå Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Gult nivå er det laveste av våre varslingsnivåer.

Gode forberedelser er viktig for å redusere risiko for skader! Les om hva kan du gjøre for å forberede deg til en mulig storflom og en periode med jordskredfare.

Snøsmelting
Vannmetning (i jord)
Varslingsområde

Flomvarslingen:  

Tlf. 404 36 000 (ikke sms) 08.00-21.00 alle dager 

Jordskredvarslingen:  

Tlf. 400 28 777 (ikke sms) 08:00 - 21.00 alle dager

Varslene gjelder fra kl. 07 til kl. 07 normaltid (Kl. 08 til 08 sommertid). 

Oppdateres: Man-fre før kl 11 og 15.30, og lør-søn før kl 11.

Kartene er foreløpig ikke klikkbare, men du kan zoome inn/ut i kartene.

Gjeldende varsel 
Kartet er basert på en faglig vurdering, som blant annet bygger på de modellbaserte kartene nedenfor. De fargede feltene viser en gruppe kommuner/fylker som har områder med oppgitt aktsomhetsnivå. Les om aktsomhetsnivå her.  De mørke feltene viser potensielt utsatte områder for jordskred eller små til mellomstore flomskred.

Jordskredindeks (modell) 
Kartet viser modellbasert jordskredindeks. Kartet er basert på en kombinasjon av vannmetning i bakken og vanntilførsel (regn og snøsmelting), gitt som relative verdier i forhold til perioden 1981-2010.

Regn og snøsmelting (modell)
Kartet viser samlet regn og snøsmelting for de siste 24 timer.

Sanntidsdata og hendelser 
Kartet viser sanntidsdata for vannføring og veier stengt pga. flom eller skred (Vegmeldingene fra Statens vegvesen oppdateres hvert 10. minutt). Symbolene viser sist observert vannføring, basert på flomstatistikk for målestasjonene. Merk at kun siste momentanverdi vises for vannføringsdata (Dette er ikke et tidsarkiv).

Våre modellbaserte kart genereres av en hydrologisk modell, som oppdateres flere ganger i døgnet og gjelder fra kl. 07 til kl. 07 neste dag (Kl. 08 til kl. 08 sommertid).