Snøskredvarsel for Svartisen mandag 17.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt sterk vind og snøbyger medfører at det pålagres ferske fokksnøflak i leområder. Mest utsatt er de sentrale deler av regionen der det vil komme mest nedbør. Det er observert et svakt lag av kantkorn nede i snødekket. Det er stor usikkerhet om hvordan dette har utviklet seg og om det er et aktivt skredproblem noen steder. Men vær spesielt oppmerksom der snødekket er tynt og flakene er myke! Her er det potensielt lettere å løse ut skred i dette laget.
I høyden er snødekket preget av fokksnø av varierende hardhet, men det finnes også områder med ubunden snø tilgjengelig. Noen steder er det avblåst til gammel mildværskare eller bakken. Snødekket lavere ned preges av en del ubunden snø over mildværskare. Gammelt snødekke består i stor grad av ulike skarelag og smelteomvandlet snø.
Det er observert et godt utviklet lag av kantkorn under skarelag høyt i snødekket. Men laget var relativt tykt og hadde begrenset evne til bruddforplantning. Etter mildvær ligger dette nå beskyttet under nok et skarelag og er de fleste steder vanskeligere å påvirke.
Observasjoner fra lørdag sier at der hvor vinden ikke har tatt, er det tilgjengelig ubunden snø.
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 - 15 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / BEIARN

Snø

17.02.2020 kl. 13:15

641 moh

Tjugen (Ukjent)

Skredaktivitet

17. feb. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ. Mellom 600 moh og 500 moh Et mindre flakskred observert, ble ikke tatt bilde grunnet fokus kjøring, og sprekker i is. Det er mye, og store skavler i fjellet med Eksposisjon N, NØ, Ø, SØ

ObsID: 213918

Svartisen / RANA

Snø

15.02.2020 kl. 16:13

594 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Tatt mot sør sør/øst

Vær

Snø -5 °C 2 m/s 100% skyer Snøbyger, sprak opp noe mitt på dagen mot sør.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fra 300-600 moh mye tørr løs snø, ikke noe vindpåvirken. Fra 600 moh noe små flak bilde rundt skiene, noe vindpåvirket men fortsatt løst. Videre fra 700 moh er det tydelig vindpåvirket på noen plasser.

ObsID: 213577

Svartisen / RANA

Snø

15.02.2020 kl. 11:20

675 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er kommet nytt påfyll av snø, og kombinert med vind, dannes det nå myke nysnø flak i lesider, disse løses lett ut av skiløper med liten tillegslast, da det er dårlig binding mellom disse flakene og underliggende skare. Lokalt moderat pålagring, flak lette å løse ut, skred str1-2, noen heng. Så Fg-2 moderat her. Tideligere observert vedvarende svakt lag, er nå ikke aktivt. Det gikk flere skred på dette laget fredag 7/2, men ingen observerte skred etter denne dato, da det ligger under et beskyttende skarelag Mildvær kan gjøre at bindinger svekkes, og vi får naturlig utløste våte skred, over mildværsgrense vil nedbør komme som snø, og kombinert med vind vil nye flak dannes i lesider. Varslet faregrad er riktig Fg stemmer bra, skredproblem fokksnø og nedfokka snø stemmer. Vedvarende svakt lag virker være lite aktivt nå (sørlig del av regionen)

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra NØ ↙ Trekk fra Nø, nedbør som snø

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Tørr I skogen og hvor vinden ikke har tatt, er det mye løs ubundet snø(20-30cm) oppå mildværsskare dannet forrige helg. Over skogen er det noe mere vindpåvirka, (4f/1f hardhet) flak i lesider er myke. Observerte lett fokksnø over vei på vei hit.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

15. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Dårlig sikt pga snøvær

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 400 moh

Tester

ECTX Middels Med stor tilleggslast løsna blokka i lag av kant under skare Q2

Snøprofil

3 cm F PP D, 5 cm 4F DF D, 7 cm 1F DF D, 2,5 cm P MFcr, 6 cm 4F FC 1 mm D, 15 cm 1F FC 0 mm D, 60 cm P MFcr -5,1 °C @ 0 cm, -5,2 °C @ 1 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -0,7 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 213527

Svartisen / RANA

Snø

15.02.2020 kl. 10:46

675 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Myke flak sprekker lett opp og sklir på underliggende mildværsskare

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet

ObsID: 213505

Svartisen / RANA

Snø

15.02.2020 kl. 09:17

133 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø -3 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær her, observerte på kjøreturen at det er vind fra Ø sektor

Snødekke

190 cm totalt Lett snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mye løs snø(ca20cm) på mildværsskare fra forrige uke i skogen her

ObsID: 213503

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org