Avalanche forecast for Trollheimen Tuesday 2019-02-19

2
Moderate
Published:

Locally unstable conditions. Be aware that there can be pockets with persistent weak layers and unstable wind slabs.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Isolated steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of surface hoar

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
High additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

0 mm precipitation.
Strong breeze from southwest.
-6 °C to 0 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 1000 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
5 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to strong breeze from the west during the afternoon.
-8 °C to -2 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 700 m a.s.l. during renoon.
Cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Trollheimen / D1604(45241) Gauldal/Oppdal 2013-2018

Snow

19.02.2019 kl. 09:17

603 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabilt fine forhold. FV511 Storlidalen - er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn.

Avalanche Activity

No avalanche activity Gjelder Fv511 Storlidalen - , Stabil fine forhold

ObsID: 181882

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.02.2019 kl. 13:51

1281 masl

torolav@obskorps (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright: 

Snow Cover

70 cm in total Some snow drift 0 cm new snow Storm slab (soft slab) Dry Føyker lett over ca 1100. Det er nysnøen frå igår. Eldre snø er ikkje flyttbar på dette høgdenivå.

Weather

No precipitation -1 °C 12 m/s from SW ↗

Snow Profile

8 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile

Danger Sign

Recent snowdrift Hard vind og lett snøtransport over ca 1100. Små ferske flak i leområder

Tests

CTE2@23cmQ2 Good Overliggande lag er bærande og gir inntrykk av lite spenning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 1200 masl Må nok ganske høgt for at overliggande lag skal være svake nok til at dette utgjer eit skredproblem. Her på dette høgdenivå er overliggande lag bærande, men også ganske sprø, slik at med tida og denne temperaturforskjellen høgt i snødekket blir snødekket svekka over tid. Truleg er tendens meir sprøtt snødekke høgare opp.

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 1 - Small N, NE, E above 1100 masl Mengden flyttbar snø er liten. Fokksnøflaka tilsvarande små. Gunstig temperatur for stabilisering

Avalanche Danger Assessment

1 Low Hard vind frå sør og sørvest no. Vindtransport over mildværsgrensa på ca 1100 skapar skredproblemet. Såpass hard vind at det er mulig at også eldre snø kan erodere og flyttast i høgda der snøoverflata er sprøare og meir kantkornomdanna. Snødekket er smeltomdanna og lite lagdelt opp til omlag skoggrensa. Vidare opp blir det gradvis mindre smelteomdanna i topp, og truleg er det ikkje smelteformer i toppen av snødekket over ca 1400. Her på dette punktet er det stor variasjon i snødekkeoppbygginga med mykje kantkorn mellom harde lag. Stor tempeforskjell som gir kantkornbygging i topp av snødekke. Gammel snøoverflate vil raskt bli sprøare (og meir kjørbar for skiløpere) med denne omvandlingsfarta. Kantkorn under eldre fokksnø (sjå profil) utgjer eit sovande skredproblem her på dette punktet, men kan truleg påvirkast på dei høgaste toppane der smelteskaren i topp er mindre tilstades. Truleg er det eit kantkornlag som er tilstades i det meste av regionen på dette høgdenivå. Stor kantkornomdanning i topp av snødekke med liknande vær. Små fokksnøflak stabiliseres. Ellers lite endring Forecast correct Her på dette fjellet er skredfaren låg, men for høgare toppar kan forholda være skarpare

Avalanche Activity

18. Feb. During the day (+01:00) No avalanche activity

ObsID: 181782

Trollheimen / Oppdal

Snow

18.02.2019 kl. 13:12

667 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd

Weather

No precipitation 7 °C 5 m/s 7 pluss og god solvarme i Ø og S-vendt terreng.

ObsID: 181769

Trollheimen / Oppdal

Snow

16.02.2019 kl. 09:40

1264 masl

Hans Erik@ferdaråd (***)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Tynn myk fokksnø som legger seg til, stort sett ligger den ubunden i leformasjoner og ned mot skogen. Mengde snøfokk på 2 min på andre skia.
Image Of Notes
Image 2 of 8 Of:  Notes Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Ubunden snø, noen steder lett vindpåvirket over 4f fokksnøflak som nok er etter mandagens nordvest-innlasting, som igjen ligger på et tynt skarelag der det observeres rim. Her er snøen i topp mindre påvirket av mildværet, mens noen få meter lengre ned i lendet har det vært større fukttransport og refrysing.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Tests
Image 4 of 8 Of:  Tests Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Weather
Image 5 of 8 Of:  Weather Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Profile
Image 6 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd
Image Of Snow Cover
Image 7 of 8 Of:  Snow Cover Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Mye avblåst terreng og lite ubunden snø tilgjengelig.
Image Of Snow Profile
Image 8 of 8 Of:  Snow Profile Copyright:  Hans Erik@ferdaråd Comment:  Rim over skare på i underkant av 20 cm dybde, og både kantkorn og beger under et skarelag 10 cm over bakken. Nysnø fra i dag tidlig i toppen, ellers er snøpakken preget av mildværet langt ned med smelting og refrys og god stabilitet. Dette gjelder også til fjells på 1200 moh.

Snow Cover

100 cm in total Some snow drift 5 cm new snow Elevation of new snow 725 masl Wind slab (hard slab) Dry Hovedsaklig hardnakket eldre fokksnø, tidvis skare. Snødd 5 cm i høyden siden i dag tidlig, snør fortsatt og blåser noe inn i SØ, S og Ø heng. Myke tynne og harmløse flak. Lett snøfokk i høyden. Snøfordelingen er ujevn i terrenget med mye avblåst på rygger og i hentesider mot vest. Snødybde varierer fra 20-30 cm til meteren på flater med ulik himmelretning med noe mer i lesider. Snødekket ned skogen er stort sett "råttent" under 700 moh ble erfart senere i dag, gjennomfuktet og liten bæreevne.

Weather

Sleet -4 °C 7 m/s from NW ↘ 100% clouds Plussgrader opp til 725 moh i dag tidlig, og der nedbøren kom som regn under dette og snø i høyden. Over 1000 moh er det tørrsnø, vind fra NV og det legger seg inn i sø heng. Nå kl 12.30 snør det også lett på 600 moh. 4,3 minus på 1200 m.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Kjørte over Dovrefjell i natt med god lyssetting av fjellene, i 17 sekundmeter vind. Så ikke noe som helst snøfokk verken på fjellet eller ned Drivdalen, så det konkluderes med at det som fokker nå er det som har kommet i morgentimene.

Tests

ECTN29@20cmQ3 Good

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Over one meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger 3 - Large Tør ikke si noe om utbredelse siden det er funnet dypt i snødekket på ett enkelt sted. Det ligger da også dypt og vil ved utbredelse kun være et problem der snødekket er betydelig tynnere. Flere skarelag og harde fokksnøflak over.

Dry slab avalanche Buried weak layer of surface hoar Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger 2 - Medium E, SE, S between 2500 masl and 900 masl Tror ikke dette har stor utbredelse, har ikke funnet det som problem annet enn i denne hengretningen der det er blåst inn snø tidligere i uken på nordvesten. Lavere enn dette er også snøen mer påvirket av mildværet.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Mye av den gamle snøen har vært påvirket av mildværet høyt opp den siste uken, og det virker til å være lite spenninger og forholdsvis god stabilitet. Kommer noe påfyll nå. Med viten om et rimlag som kan finnes flere steder, det er observert også i andre himmelretninger, og der dette nå er er relokalisert i samme hengretning som snøen blåser inn, kan jeg ikke annet enn å legge meg på FG2 for den delen av regionen jeg har kjennskap til. Forecast correct Noe variasjon på skredproblem, ellers stort sett sammenfallende.

ObsID: 181387

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.