Avalanche forecast for Romsdal Thursday 2019-03-14

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow cover that may be triggered by a skier. Remote triggering possible on hotspots or on convex terrain where the snow cover is thin. Wind slabs in the alpine may also form avalanches.

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow near surface

Avoid skiing in avalanche terrain (steep terrain more than 30 degrees and in runout zones). NB, remote triggering is likely. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds, cracking and recent avalanches. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

1 mm precipitation.
Moderate gale from southeast., change to fresh breeze from the southwest during renoon.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during the evening.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
0 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to breeze from the southwest during renoon.
-12 °C to -6 °C at 1400 m a.s.l.
Plus degrees up to 200 m a.s.l. during renoon.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Romsdal / RAUMA

Snow

14.03.2019 kl. 15:35

982 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Vindformasjoner under nysnøen.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Snow Cover
Image 3 of 7 Of:  Snow Cover Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Dit
Image Of Notes
Image 4 of 7 Of:  Notes Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Fra ca 700 østlig. Bare tørr snø her men gravde ikke ned til bakken. Kantkorna er tilstede og største krystaller øverst i det laget men laget er nokså tykt her . Svikter med middels tilleggslast men her var det lite spenninger i lagene over.
Image Of Avalanche Problems
Image 5 of 7 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Lite sprekking i fokksnøen her , men kan være mer andre steder.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 6 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 7 of 7 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Urpu@Romsdal

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Specific steep slopes N, NE, E, SW, W, NW above 600 masl Også kantkorn problem. Fokksnøen virker å ha stabilisert seg ganske fort, men det var nokså lett å tråkke ut flak i den der understøtte va borte. Det er nok en del forskjeller i regionen nå med tanke på hvordan vinden på tirsdag har flytta snøen og hvor utbredt kantkorna er. Tenker str 2 skred i noen heng med den også .

Danger Sign

No signs observed Ingen spesielle faretegn av betydning der jeg gikk idag , men sola varmet og det trilla ned litt snø i bratt solvendt. Også rimkrystaller i overflate men veldig små bare.

Tests

@36cmQ2 Kantkorn som svikter her

@16cmQ2 Nedføyket nysnø / løsere snø under fokksnøen som svikter .

Snow Cover

100 cm in total No snowdrift 5 cm new snow Elevation of new snow 100 masl. Snow line at 1 masl. Layered snow begins at 500 masl Some loose snow (1-10cm) Dry Fuktighet i overflate kram der bratt nok solvendt , ellers Tørr. Komt 3-5 cm nysnø i går som ligger lite vindpåvirket øverst. Under nysnøen er det stort sett 1F eller 4F vindpåvirket (nokså mykt). Også løsere der vinden på tirsdag ikke har tatt så hardt. Gammel skare er også rett under nysnøen noen steder der vinden på tirsdag tok hardest.

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen dagsferske skred å se .

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det var en fin vinterdag til fjells i dag på torsdag . Sola varmet godt , men i skyggen var det nokså kjølig. Også når sola forsvant bak skyer i ettermiddag ble det litt kaldt. Lite faretegn der jeg gikk i dag. Fokksnøen fra tirsdag virker å ha stabilisert seg nokså bra , men det kan være forskjeller i regionen. Lett å finne kantkorn mot gamlesnøen , Den lille nysnøen fra igår onsdag mjukner skiføret. Fg 2 med str 2 skred i noen heng tenker jeg. Må høgare opp og andre himmelretninger for å finne ut mer. Holder seg med meldt vær. En del usikkerhet om hvor potent kantkorna er nå. Forecast correct Bra beskrivelse.

ObsID: 186237

Romsdal / RAUMA

Snow

14.03.2019 kl. 11:10

463 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  Urpu@Romsdal

Weather

No precipitation -2 °C 1 m/s from SW ↗ 20% clouds Pen vinterdag idag på torsdag. Kan ikke se føyk foreløpig. Ca.3cm snø fra igår er komt med lite vind her.

ObsID: 186145

Romsdal / Veslefjellet

Snow

14.03.2019 kl. 11:05

1050 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde tatt 14.3. kl. 11:05. Se sammenligningsgrunnlag under 'notater'. "Arret" midt i bildet er fra tidligere gliding i snødekket under mildvær i februar.

Danger Sign

Recent snowdrift Første bilde (fra webkamera) med god sikt og godt lys etter lavtrykkket tidligere i uka, viser fersk vindtransportert snø (fra tirsdag). Orientering av dyner i snødekket kan tyde på at vinden har kommet over fjellet fra SØ (stemmer med varselet).

Avalanche Activity

14. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Gjelder det østvendte Slettvaet (se bildet under 'faretegn') på østsiden av Romsdalen.

ObsID: 186173

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 13:16

533 masl

ragniko (Unknown)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  ragniko
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  ragniko

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Weather

Snow from SW ↗ 99% clouds Vær fra Sør-vest kom lenger inn og med litt snø fra ca kl 13.00.

ObsID: 186007

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 10:27

781 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Nord-østvendt

Danger Sign

Recent avalanches Det har gått flere skred under den kraftige vinden på tirsdag

ObsID: 186590

Romsdal / RAUMA

Snow

13.03.2019 kl. 08:19

679 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent avalanches Ser ut som en litt igjenføyka bruddkant øverst mot Nesaksla , så der har det gått skred

ObsID: 185903

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 14:35

505 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal

Danger Sign

Recent cracks Lett å tråkke ut flak der myke flak

ObsID: 185823

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 13:07

19 masl

Thomas@SNO (**)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Thomas@SNO Comment:  Mye snøføyk i fjella sett fra åndalsnes
ObsID: 185790

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:25

755 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  halgeir@svv Comment:  Foto mot Vengedalen.
Image Of Tests
Image 2 of 4 Of:  Tests Copyright:  halgeir@svv Comment:  Glatt brudd i tynt kantkornlag med kornstørrelse 1 mm.
Image Of Snow Cover
Image 3 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  halgeir@svv Comment:  Mot Kirketaket.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Spontaneous release 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Regionalt vil sannsynligvis dette være skredproblemet selv om det ikke ble foretatt tester i områder med fokksnøflak.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Kraftig vind fra sørøst gir kraftig snøfokk.

Tests

ECTN15@30cmQ2 Medium

ECTN15@30cmQ2 Good Varierende resultat i stabilitetstester. Går oftest til brudd i kantkorn, men gir også mindre utslag i nedføyka løs snø.

Snow Cover

120 cm in total Heavy snow drift Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig snøfokk på vindutsatte steder.

Weather

No precipitation -2 °C 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Vindkast opp mot 15-20 m/s opp mot Steinberget.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Dårlig sikt fører til at skredaktivitet har vært vanskelig å observere.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable 30-50 cm løs snø var lett tilgjengelig før vinden tok tak. Kraftig snøfokk på utsatte steder har ført til at det dannes fokksnøflak i en stor sektor av leheng. Fokksnøen kan legge seg over løs snø og sammen med et potent kantkornlag vil dette være hovedproblemet i regionen. Naturlig utløste skred forventes. Kantkornlaget bryter noen steder glatt og har stor utbredelse. Sammen med fokksnøen gir dette mulighet for skred på størrelse 3. Kantkornlaget vil sannsynligvis fortsatt være aktivt i dagene fremover. Selve fokksnøen vil gradvis stabiliseres over tid, men på grunn av kantkornlaget vil skredfaren ikke reduseres vesentlig. Det blir viktig å undersøke hvordan kantkornlaget utvikles videre. Forecast correct

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 2 Tests connected to snow profile Gravde i et område som var lite påvirket av dagens vind.

ObsID: 185780

Romsdal / MOLDE

Snow

12.03.2019 kl. 12:08

6 masl

ThomasN (Unknown)

Image Of Weather
Image 1 of 1 Of:  Weather Copyright:  ThomasN Comment:  Snøfokk

Danger Sign

Recent snowdrift Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye nysnø tilgjengelig for vindtransport. Økende og skiftende vindretning

Weather

No precipitation 1 °C 6 m/s from SE ↖ 100% clouds Fallende atmosfærisk trykk

ObsID: 185765

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 12:00

755 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 6 Of:  Danger Sign Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 2 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE
Image Of Snow Cover
Image 3 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Snøfokk, til høyre vises bruddflate fra blokktest som gikk helt i toppen av svakt lag (kantkorn)
Image Of Snow Profile
Image 4 of 6 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 5 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Leområde rett bak toppryggen, bilde tat mellom to vindrosser, innimellom var det kraftig snøfokk.
Image Of Snow Cover
Image 6 of 6 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  snøfokk på toppene

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Difficult to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Svakt lag finnes i alle himmelretninger men størst skred og størst problem der det legger seg fokksnø over. Noen steder vil det være lett å løse ut, andre steder skal det mer til. Virker som tykkelse på svakt lag og hvor lett det er å få brudd varierer en del.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 3 - Large Specific steep slopes N, NE, W, NW above 700 masl Tiltakende problem utover dagen.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra SØ, tok godt ca fra skoggrensa og opp. Tok seg opp utover formiddagen.

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Ved graving hadde det ikke føyket inn så mye fersk fokksnø enda, så bruddet (blokktest) kom i kantkorn ved stor til middels belastning. Glatt brudd. Fikk ikke utslag på ECT i vårt hull, men de andre som gravde rett ved gfikk utslag, brudd i kantkorn. Se notater for lenke til voideosnutter av tester. Andre steder hvor det hadde samlet seg mer fersk innblåst fokksnø løsnet det lett i fokksnøen. Det lå ca 50 cm løs tørr snø i terrenget før vinden startet å herje.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Fokksnø og vedvarende svakt lag som skredproblemer. Begge skredproblemer har samme sektorer som mest utsatt. Det er nok letttest å påvirke fokksnøen, men noen steder vil det også være lett å påvirke kantkornlaget og skredene kan i slike tilfeller bli større. Kantkornet vil stabiliseres saktere enn fokksnøproblemet når vinden løyer så ville holdt på FG3 til man får observasjoner som tyder på stabilisering. Forecast correct

Notes

Videosnutter av stabilitetstest og blokktest blokktest ECTX

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed gravde ikke til bakken, gammelt snødekke er ikke interessant, bare anslått tykkelse.

ObsID: 185787

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

756 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Problems
Image 2 of 4 Of:  Avalanche Problems Copyright:  Comment:  Kjapt profil oppe på ryggen av Steinberget viser at det har begynt å bygge seg ut tynne flak. Denne utviklingen vil fortsette utover dagen. Det svake laget ligger ca. 15 cm over bunnen av denne blokka (15 cm over overgangen til hard/bærende gammelsn. ø)
Image Of Danger Sign
Image 3 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Snøgropa fyker rask igjen
Image Of Danger Sign
Image 4 of 4 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bilde over mot Vengedalen

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter Easy to trigger 2 - Medium N, NE, W, NW above 600 masl Dette skredproblemet var under utvikling mens vi var ute på tur.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within a meter The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl På observasjonsstedet (og -tidspunktet) var det nok riktigere med str. 2 og vanskelig å løse ut (siden vi ikke fikk bruddforplantning), men dersom vi tar hensyn til snofokk observert i fjellene rundt oss, og vindøkningen som pågikk da vi dro ned fra fjellet, er det trolig riktig å justere opp både skredstørrelse og utløsbarheten.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk som følge av sterk kuling til liten storm fra SØ.

Tests

ECTN15@35cmQ3

Snow Cover

165 cm in total Heavy snow drift 0 cm new snow Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Litt mindre tilgjengelig løssnø i dag enn i går, fordi vinden allerede har begynt å flytte på den.

Weather

No precipitation 20 m/s from SE ↖ 100% clouds

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Vi så ingen ferske skred på turen, men det var enda tidlig på dag, og kontrasten ikke den beste.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Situasjonen preges av markert vindøkning siden i går. Den løse snøen fra i går flytter seg nå over i lesider som følge av kraftig vind fra SØ. Primært skredproblem er nedføyka kantkornlag innen en halvmeter fra overflaten. Dette har stor utbredelse i regionen. Sekundert skredproblem er fersk fokksnø (over nedføyka nysnø) som bygger seg opp i overflaten av snødekket ila. tirsdagen (det har vært opp i liten storm på Mannen, 1291 moh). Siden det er vedvarende svake lag som skredproblem, og vindøkningen tross alt avtar sent på dagen, vil skredfaren trolig holde seg på omtrent samme nivå også neste døgn. Forecast correct Varslet gir en god beskrivelse av situasjonen, og den markerte endringen siden som har skjedd siden i går.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 1 Tests connected to snow profile

ObsID: 185770

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:30

792 masl

hilde@svv (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Kraftig snøfokk på toppene i Isfjorden. Bildet av Vengetind.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Snøprofil i NV-vendt helning på 800moh. Kantkornlaget er der saga ligger.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 3 - Large N, NE, W, NW above 700 masl Fikk ikke testet stabiliteten på den nye ferske fokksnøen som dannes nå. Lille blokktest gav noen steder brudd i kantkornlag med innslag av hagel som ligger under et 1F fokksnølag. Fikk ECTN16 på dette. Var ikke så høyt i dag, og antar at kantkornlaget er mere aktivt høyere oppe. Andre steder gav lille blokktest brudd rett over gammelt snødekke. Antar at snøtransport vil kunne gi store skred i dag på kantkornlaget.

Danger Sign

Recent snowdrift Med vind fra SØ

Snow Cover

200 cm in total Heavy snow drift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Har ikke vært høyere enn ca. 800 moh i dag, rett over skoggrensa, og mest i NV vendt helning. Det er nå mye (ca. 40cm) ubunden snø tilgjengelig for transport. Under dette er det en stabil såle av gammel smelteomvandlet snø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Lille blokktest gir utslag på nedføyka lag av kantkorn. Det krevde stor tilleggsbelastning å påvirke det der jeg var, men det antas at det er lettere å løse ut høyere til fjells. Setter derfor lett å løse ut, noen størrelse 3 skred pga pålagring. Uendret med økt pålagring pga nedbør Forecast correct bra

Weather

No precipitation from SE ↖ 100% clouds Kraftig snøfokk med vind fra SØ.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Snøprofil ved ca. 800moh i nordvendt helning. Lille blokktest gav utslag i kantkornlaget.

ObsID: 185768

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:25

764 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 3 Of:  Danger Sign Copyright:  knutinge@svv Comment:  Roligere mellom kraftige vindkast
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Weather
Image 3 of 3 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Vind på vengetind allerede i dag tidlig

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 600 masl Skredstr representerer de vi opplevde i dag. Høyere opp vil skredstr helt sikkert nå 3 utover dagen

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Snøfokk også ned i skogen utover dagen

Tests

ECTN15@40cmQ2 Medium Brudd i nedsnødd nysnø. Dypere brudd i kantkorn ved større belastning, akkurat her q3 i det laget

Snow Cover

150 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Mye vind, tynnt flak i overflata er i ferd med å dannes. Fortsatt mye løs snø tilgjengelig og flott skiføre i skogen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det låg 30-50 cm løs snø i de fleste heng. Økende vind utover dagen flytter mye snø ut i heng i le for vinden? Hovedsakelig fra tregrensa og opp. Kantkorn ligger i de fleste heng under løssnøen og obs i dag antyder at de svake lagene ikke er så ugunstig oppbygd på 700-800 m som på 950(obs fra i går). Det kan også løsne mindre flak i fersk fokksnø, som kan gi stepdown i kantkofnlaga De svake lagene vedvarer og fokksnøflak over gjør at skredfaren vedvarer. Forecast correct

Weather

No precipitation 10 m/s from SE ↖ 100% clouds Temp har steget og det er 2 pluss på Kavli nå kl 12

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed

ObsID: 185781

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:23

760 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Kraftig snøfokk fra SØ i kastene på rygger og vindutsatte plasser over skogen. Pålagring skjer raskt i N-V sektor
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  Comment:  Bildet viser vindtransport og snøfokk på Store Venjetind på morgenen i dag.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl På grunn av sterk vind vil trolig problemet nå være størst i le for SØ vind. Der pålagringen blir størst over vedvarende svakt lag. Det skal mer til å påvirke dette laget der vi var i dag, noe som mest trolig henger sammen med lavere høyde. Laget har trolig dårlige egenskaper høyere enn vi var i dag. Det pålagres nå fersk fokksnø over dette problemet og dannes ferske fokksnøflak over løsere snø, men kantkornlaget er trolig mest potent. Derfor kun 1 skredpoblem.

Danger Sign

Recent snowdrift Kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa.

Snow Cover

200 cm in total Moderate snow drift 0 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Den tørre løse snøen som har ligget jevnt fordelt i snøoverflaten siste dager er nå på flyttefot. Moderat vindtransport fra SØ rundt skoggrensa og kraftig rundt rygger og på topper i høyden. Det gamle snødekket fra før februar er smelteomvandlet og stabilt etter varme og igjenfrysing i overgangen til mars. Over dette ligger det nå myk til hard vindpakket snø.I skogen og skjermede formasjoner er den fortsatt løs og myk. Det finnes nedføyket lag av kantkorn høyt i snødekket og enkelte steder finner vi rester av rim. Dette laget viste i går brudd som skjedde lett og glatt. I dag (noe lavere) skal det mer belastning til for å få brudd og bruddflaten er ikke like glatt som i går. Vinden skaper raskt nedføyket lag av løs snø under den ferske fokksnøen over skogen.

Weather

No precipitation from SE ↖ 90% clouds Vind og kraftig snøfokk på topper og rygger over skoggrensa. Kraftig vind i kasta fra SØ

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity Ingen fersk skredaktivitet observert så langt, men vinden er økende og med mye løs snø på flyttefot, kan det gått tenkes at det vil gå noen naturlig utløste skred i fersk fokksnø.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Økende vind fra morgenen og kraftig snøfokk fra SØ på vindutsatte plasser over skogen og i fjellet. Pålagring skjer raskt og det lå fra før vindøkning mye løs, lett og tørr snø tilgjengelig i alle himmelretninger (10-30 cm). Denne snøen transporteres nå over i lesider og formasjoner i le for SØ vinden. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn og noe rester av rim høyt i det gamle snødekket. Dette laget viste i går flere dårlige egenskaper. Den store pålagringen skjer nå i le for SØ-vinden og det dannes raskt fokksnø over nedføyket lag av løs snø. Tenker at det er ferske fokksnøfllak som er hovedproblemet. Noen steder vil de dannes over nedføyket løs snø, men det er det vedvarende svake laget som har potensiale for de største skredene og jeg tenker at dette trumfer mindre skred i nedføyket lag av løs snø. Derfor kun 1 skredproblem som styres av vinden og pålagring. Øker med vinden utover dagen. På observasjonstidspunktet er den fortsatt på en høy FG 2, men tenker den holder seg på FG 3 når vinden har roet seg også pga vedvarende svakt lag. Forecast correct Faregraden er raskt økende på observasjonstidspunktet, men tenker at varselet er riktig for dagen pga vindøkningen. Dagens varsel gir en god beskrivelse av situasjonen og snødekket.

ObsID: 185767

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 11:08

755 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Weather
Image 1 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Sørover Mye snøfokk
Image Of Weather
Image 2 of 4 Of:  Weather Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vestover
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Marit Svarstad Andresen Comment:  Hardt gammelt snødekket. Kantkort 5 cm. Fra en finger til knyttneve mot overflaten.
Image Of Snow Profile
Image 4 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter A big and identifiable crystal in the weak layer. Very easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng der det har samlet seg fersk fokksnø. Forventes stor endring i løpet av dagen med de vindforholdene som er til fjells nå.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 3 - Large N, NE, SW, W, NW above 700 masl Mest utsatt i leheng hvor det skjer en pålagring av fersk fokksnø.

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tests

ECTX Good Vi gravde flere plasser. Noen fikk brudd. Lokale forskjeller. Vi fikk tydelig brudd i kantkorn på klapptest flere plasser.

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Kraftig vind og snøtransport. Snøen ble merkbart mer vindparkar i løpet av tiden vi gravde tester.

Weather

No precipitation -5 °C from SE ↖ 100% clouds Kraftig vind. Mye snøfokk.

Avalanche Activity

12. Mar. During the day (+01:00) No avalanche activity

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Det har de siste dagene kommet svært mye tørr nysnø, noen plasser har det før vinden kom i dag, vært 40 cm tilgjengelig for vindtransport. Dette gir ferske fokksnøflak i leheng. Det kan være lokale variasjoner på hvor snøen samler seg. Noen plasser kan det samle seg opp store sammenhengende flak. Det finnes også et svakt lag av kantkorn mellom gammelt smelteomvandla/fryst snødekke og den nyeste snøen som har kommet. Skredfaren vil antakelig øke i løpet av dagen pga fortsettelse vindøkning. Det blir legge seg opp større fokksnøflak i leheng. Forecast correct Tar seg opp i løpet av kvelden, så det holder seg sannsynligvis på en FG 3 i morgen også.

Snow Profile

5 stratigraphy layers observed Gravde ikke til bakken pga gammel smelteomvandlet snø. Skrev inn 5 cm is, men det er mer av dette slaget ned mot bakken.

ObsID: 185788

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 10:13

585 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Økende snøtransport utover formiddagen. Også ned mot tregrensen. Her på ca 700 moh dannes raskt myke flak.
Image Of Weather
Image 2 of 3 Of:  Weather Copyright:  Halvor@NVE Comment:  Kraftig vind i fjellet gir Kraftig snøfokk fra de fleste topper og god snøtransport i mange fjellsider i dag. Her kirketaket.
Image Of Snow Profile
Image 3 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Spontaneous release 3 - Large N, NE, W, NW above 900 masl Problemet finnes i alle himmelretninger, men mest utsatt i N-V. Der må generelt mer til for å påvirke laget og det legger seg ut mest snø i disse retningene i dag.

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, SW, W, NW above 700 masl Kraftig vind gir stor snøtransport. Mest utsatt er n-v men man vil finne flakdannelser i de fleste himmelretninger.

Danger Sign

Recent snowdrift

Recent snowdrift Stor vindtransport i fjellet. Mest høyt og mange steder blåser det mer snø ut enn inn.

Snow Cover

Heavy snow drift Very much loose snow (>30cm) Dry Ca 40 cm løs snø over gammel, hard smelteomvandlet snøpakke. I høyden er der stor snøforlytning. Mange steder er det tynt snødekke fra tidligere, spesielt i v og det er mye Stein under den siste, løse snøen.

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Kraftig vind og mye tilgjengelig løs snø har gitt stor snøtransport i fjellet i dag. Det står snøfaner fra de fleste toppene i området og over tregrensen dannes flak av ulik hardhet etter som hvordan vinden tar i terrenget. Flakdannelser legger seg mange steder over svakt lag av løs nysnø og det vil være lett å løse ut middels store skred i mange heng der det er ferske flak. Det finnes også svakt lag av kantkorn mange steder i snødekket. I heng som får ekstra stor pålagring vil dette kunne gi store skred. Økende vind utover dagen i dag vil fortsette å gi ferske flakdannelser utover kvelden. Disse vil trenge litt tid på å stabilisere seg. Fargegraden er gradvis synkende, men ventes å holde seg på fg 3 første del av døgnet. Forecast correct

Weather

Snow Profile

4 stratigraphy layers observed Profilen omfatter bare den løse snøen over hard, smelteomvandlet snøoverflate.

ObsID: 185792

Romsdal / MOLDE

Snow

12.03.2019 kl. 09:59

45 masl

Ingrid Innerdal (Unknown)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i fjellet i Rauma fra Molde. Også snøføyk og vindtransport i gang på toppene her i ytre strøk.

ObsID: 185722

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

12.03.2019 kl. 09:39

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Ustabilt snødekke. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 185721

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 09:27

26 masl

Urpu@Romsdal (****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Urpu@Romsdal Comment:  Kraftig snøtransport

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ser det føyker godt i fjellet.

ObsID: 185718

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 08:48

144 masl

solveig@NVE (*****)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig vindtransport i gang fra sø

ObsID: 185705

Romsdal / Vengetind

Snow

12.03.2019 kl. 07:29

1500 masl

kruse@nortind (***)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright: 

Danger Sign

Recent snowdrift

ObsID: 185690

Romsdal / RAUMA

Snow

12.03.2019 kl. 07:10

116 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 1 Of:  Danger Sign Copyright:  Andreas@nve

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk fra toppen av Venjetind og Blånebba

ObsID: 185686

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 17:10

952 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Mot Kjøsen. To str 1 flakskred østvendt. Noe vindpåvirkning enkelte steder
Image Of Snow Cover
Image 2 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Tynt snødekke, lite gammel snø under nysnøen
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  solveig@NVE Comment:  Brudd både innad i nysnøen (nedføyket lag med nysnø) og i kantkorn under nysnø, mot gammel smelteomvandla snøoverflate.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger Possible 2 - Medium Isolated steep slopes E, SE, S, SW above 700 masl Få bratte heng nå pga at vinden ikke har tatt noe særlig, bare noen få steder. Utbredelse og str på skred vil øke raskt ved vindøkning.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Vil tro problemet finnes ca fra skoggrensa og opp, verst der det er tydelig bundet snø over svakt lag. Problemet vil bli raskt større ved økende vind Krystallene er 1-2 mm, altså ikke veldig store. Men tydelig kant.

Danger Sign

Large snowfall

Recent avalanches Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Så tre flakskred i bratte leheng, ett str 2-3, to str 1. Ø/SØ

Whumpf sound Snøen setter seg i søkk/små drønn ca fra skoggrensa. Noen litt større drønn.

Snow Cover

No snowdrift Very much loose snow (>30cm) Dry Mye ubunden tørr løs snø i overflaten, også på vanligvis vindutsatte rygger. Opp mot ca 50 cm. Gradvis litt mer bundet mot 4F nedover. Altså myke flak over svake lag. Vi fant kantkornlag som ga brudd på begge gravepunkter (på hver side av ryggen). Ett sted mot gammel snø, et annet sted litt lenger opp i snødekke. Vil nok skape trøbbel når det blir vind og flakdannelse over. Ingen skredproblem knytter til gammel snø, kun i nysnøen/overgangen mot gml snø.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate To skredproblemer. Grei FG 2 i dag pga mye ubunden snø. Varslet vindøkning vil føre til raskt økende skredfare. Vil anta at begge skredproblemene vil få lett/svært lett å løse ut i noen bratte heng, str 3-skred. Ville kanskje kun fokusert på kantkornproblemet i varselet siden det vil sammenfalle/overlappe i utbredelse. Folk bør følge ferdselsrådet til vedvarende svakt lag og kan muligens forvirres av at det er to ulike råd. Vil nok også gå en del naturlig utløste skred, opp mot str 3. Stor pålagring. Forecast correct Stemmer bra.

ObsID: 185627

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

967 masl

knutinge@svv (*****)

Image Of Avalanche Problems
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Problems Copyright:  knutinge@svv
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Avalanche Activity
Image 3 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Stornubben

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Vi har funnet kantkorn i mange himmelretninger i dag. Dette ligger både mot gammel skare og ved tynne skarelag i snøen fra sist helg. Nå er snøen over myk. Men det blir krevende i morra med all vinden

Danger Sign

Whumpf sound Mange drønn på 900 m, relativt flatt

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor Tok ikke av løs snø på toppen, andre fikk ectp 11. Burp test gav utslag på 7

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Det har kommet mellom 30 og 45 cm nysnø siden fredag. Fortsatt mye ubunden snø

Weather

No precipitation -6.5 °C 3 m/s 20% clouds Trekk ned dalene. Lite vind i høyden

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE, S. Above 600 masl Løsneområdene ligger bak rygger og i brattheng

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger svært mye løs snø i terrenget i alle himmelretninger. 30-50 cm. I sørsider noe solpåvirka fra lørdag. Overflatekantkorn som låg på fokksnø eller tynn skare snødde ned fredag og har ugunstige egenskaper. I dag er det ikke spenninger nok i overliggende snø til å gi store problemer Økende vind gir store fokksnøflak som vil ligge på ugunstig lagdeling. Forventer mye skredaktivitet Forecast correct

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 5 temperature points observed

ObsID: 185598

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:47

963 masl

Halvor@NVE (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 1 Of:  Snow Profile Copyright:  Halvor@NVE
ObsID: 185597

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 14:14

980 masl

torehum@svv (*****)

Image Of Snow Profile
Image 1 of 4 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Notes
Image 2 of 4 Of:  Notes Copyright:  Comment:  Sollyset slipper gjennom de øverste 40 cm. Kornformer (fra snøprofilet) indikert på bildet. Kantkorn over og under sprø vindskare (her antyde med runda korn).
Image Of Snow Profile
Image 3 of 4 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn med innslag av rim over vindskare (dugg på lupa gjør at bildet er litt utydelig).
Image Of Snow Cover
Image 4 of 4 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Femti høydemeter under observasjonsstedet. Bildet tarmtottene sørvest.

Danger Sign

Whumpf sound Område: På dette stedet. Beskrivelse: Drønn som følge av små kollapser (få meters utbredelse)

Snow Cover

135 cm in total 15 cm new snow Very much loose snow (>30cm) Dry Varierende mengde løssnø, men 25-35 cm er kanskje et greit estimat.

Notes

Observasjon gjort på regionsamling i Romsdalen. Se øvrige observasjoner for utfyllende informasjon.

Snow Profile

7 stratigraphy layers observed 3 temperature points observed

ObsID: 185623

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 13:28

965 masl

Andreas@nve (*****)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 1 Of:  Snow Cover Copyright:  Andreas Haslestad Comment:  Bildet viser Ospetind

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Laget viser flere dårlige egenskaper, men overliggende flak er myke enda. Vindøkning vil øke utbredelsen og også skredstørrelsen

Danger Sign

Whumpf sound Kun små og lokale pga myke flak over.

Recent avalanches Noen små tørre løssnøskred og et par tørre flakskred trolig gått i går kveld når bygene var på det mest intense

Tests

3@31cmQ2 Poor Flere tester viser brudd som skjer lett og glatt i nedføyket lag av kantkorn. Finner også enkelte steder rester av rim. Utførte burp test pga mykt flak og mye løs snø over. Bryter lett og glatt også i lille blokktest.

Snow Cover

No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Snøoverflaten består nå av mye tørr løs snø som vil være lett å flytte på ved vindøkning. Tidligere snødekke virker å være noe ujevnt fordelt med mest i S-Ø, men nysnøen siste dager ligge nå jevnt fordelt i terrenget. Det gamle snødekket er igjenfrøset og stabilt etter tidligere mildvær. Det er kantkorn høyt i snødekket og vi finner også lokalt noe nedføyket rim.Laget av kantkorn har trolig størst utbredelse, men pr i dag ligger det kun myke flak over og mye tørr løs snø i overflaten.

Weather

No precipitation -6 °C Opphold og klarvær på tur i dag. Noe lett snø i lufta kl 16 i Isfjjorden.

Avalanche Activity

10. Mar. 18-24 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. E, SE. Above 900 masl Et par str 2 skred sett nær rygger og egger. Trolig gått i går når bygene sto på. Det er tydelig at det er myke flak som har gått ved pålagring.

ObsID: 185615

Romsdal / D1503(45142) Indre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 12:21

2 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø som har kommet siste 4 døgn, fortsatt ustabil. Uforandret skredfare neste døgn: ustabilt nytt snødekke.

ObsID: 185558

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 12:00

962 masl

hilde@svv (***)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 3 Of:  Avalanche Activity Copyright:  Comment:  Flakskred i østvendt helning
Image Of Snow Profile
Image 2 of 3 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 3 of 3 Of:  Snow Cover Copyright:  Comment:  Bilde er tatt i vestvendt helning

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 600 masl Det ligger et kantkornlag i snøpakka over gammel fokksnø som trolig har snødd ned.

Danger Sign

Whumpf sound Antydning til drønn i snøen på flata ved Urhaugen, ca. 1000 moh. Drønn i tynt skarelag som ligger over kantkornlag.

Snow Cover

150 cm in total No snowdrift Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl Much loose snow (10-30cm) Dry Har i dag gått fra ca. 300moh til ca. 1000moh i nordvest vendt og over i østvendt himmelretning mot Urhaugen i Måndalen. Har ikke gravd i den gamle snøpakka. Det ligger rundt 30cm løs snø tilgjengelig for vindtransport i skogen, og videre opp over tregrensa til 1000moh. Under dette er det lite snø, kvister stikker opp fra snøen enkelte steder.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s from SE ↖ 50% clouds Sol i perioder, lite vind

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche Few (2-5). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. NE, E. Above 900 masl Observert noen flakskred som har gått i østvendte bratte heng, på utsatte steder (under skavler der det har vært stor vindtransport inn).

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Får utslag på kantkornlag som ligger i snøpakka under 4F snø. Opplever antydninger til drønn. Antar at dette vil gi str 2 skred, og at det er lett å løse ut. Overliggende flak er relativt myke. Havner på en faregrad 2 i dag. Økende skredfare ved vindøkning som er meldt. Mye tilgjengelig snø som er lett å flytte på. Forecast correct bra

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed Tatt ved ca. 1000moh Fikk utslag på lille blokktest på kantkonlag under det lille skarelaget.

ObsID: 185619

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:55

960 masl

halgeir@svv (****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 5 Of:  Avalanche Activity Copyright:  halgeir@svv Comment:  Storknubben
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright: 
Image Of Snow Cover
Image 4 of 5 Of:  Snow Cover Copyright: 
Image Of Snow Profile
Image 5 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Comment:  Kantkorn som svakeste lag ved stabilitetstest.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Skredproblemet finnes i alle himmelretninger og det er ca like mye snø over svakt lag i alle himmelretninger. Lite vind siste tre dager. Noen steder er det fokksnølag som fører til drønn og ustabilitet.

Danger Sign

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tynt skarelag med kantkorn over. Drønner i områder hvor det er fokksnø over

Tests

ECTP11@35cmQ2 Poor

Snow Cover

120 cm in total No snowdrift 10 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 600 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Vindutsatte områder har svært lite "gammelsnø". Lite "gammelsnø" under skoggrensa.

Weather

No precipitation -6 °C 0 m/s 40% clouds Skyet mot øst med snøbyger og sol mot vest.

Avalanche Activity

11. Mar. 12-18 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release E. Above 1000 masl Noe usikkerhet i tidsperioden.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Kantkorn er svakt lag i regionen. Dette finnes i alle himmelretninger. Der det er fokksnø i snødekket over skjer det drønn. Kantkornlaget danner også svakt lag i stabilitetstester. Observerte opp til ca 1000 m og det var kun fra 900 moh det ble observert områder med fokksnø. Vinden som er meldt i morgen vil føre til flakdannelser og med vedvarende svakt lag vil det være gode muligheter for naturlig utløste skred når vinden lastes over i leområder.

Snow Profile

6 stratigraphy layers observed 3 temperature points observed 1 Tests connected to snow profile 950 moh nordvendt

ObsID: 185586

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:54

369 masl

solveig@NVE (*****)

Image Of Avalanche Activity
Image 1 of 1 Of:  Avalanche Activity Copyright:  solveig@NVE Comment:  Umulig å få fram på bildet, men skredet er inni i sola, venstre del av bruddkant starter rett under spiss ‘mellomtopp’.

Avalanche Activity

11. Mar. 6-12 (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release SE, S Flakskred under toppen av storknubben mot s/sø. Svært bratt leheng. Gikk sikkert i natt i forbindelse med snøfall. Str 2-3.

ObsID: 185545

Romsdal / RAUMA

Snow

11.03.2019 kl. 10:40

953 masl

MSA@nortind (*****)

Image Of Danger Sign
Image 1 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Mye løs snø
Image Of Danger Sign
Image 2 of 2 Of:  Danger Sign Copyright:  MSA@nortind Comment:  Vindtransportert snø

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of new snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Mykt lag. Går dette, går sannsynligvis også kantkornlaget som ligger dypere.

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow near surface Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. A big and identifiable crystal in the weak layer. Easy to trigger 2 - Medium N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 700 masl Kant i alle himmelretninger. Mye snø i alle himmelretninger. Myke flak. Akkurat store nok til å huke av stor gjenkjennelig krystall.

Danger Sign

Recent snowdrift I østside

Large snowfall Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye snø tilgjengelig for vindtransport (30-40 cm). Litt ujevnt fordelt.

Whumpf sound Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere små. Ikke store, men lokale på toppen av ryggen. Kjente at jeg tråkka og påvirke noe lokalt.

Tests

ECTP16@35cmQ2 Poor

Snow Cover

No snowdrift 20 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Layered snow begins at 650 masl Very much loose snow (>30cm) Dry Noen steder er det 40 cm nysnø tilgjengelig for vindtransport.

Weather

No precipitation -6 °C 2 m/s 50% clouds

Avalanche Activity

11. Mar. During the day (+01:00) Dry slab avalanche One (1). 2 - Medium. Spontaneous release Isolated steep slopes. SE. Above 0 masl

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger som er lett å påvirke. Det forventes myke flak, men str. 2 skred. Det ligger et svakt lag av kantkorn i alle himmelretninger under myke flak av nysnø. Det er mye snø tilgjengelig for vindtransport, så når vinden kommer i morgen vil det danne seg hardere flak på kantkornlaget i leheng. Skredene vil kunne bli store, str. 3. Høyere skredfare pga større fokksnøflak i leheng. Naturlige skred forventes.

ObsID: 185625

Romsdal / D1504(45142) Ytre Romsdal 2018-2023

Snow

11.03.2019 kl. 09:49

70 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

Quick temperature change

Recent snowdrift

Large snowfall

Avalanche Danger Assessment

3 Considerable Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Stor snefall siste 48 timer. Solen vil også ha påvirkning på dagtid. Også en del vind og fokk i fjellet. FV286 Gaupset - Gaupset er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: samme værtype fremover, med en del nysnø.

ObsID: 185525

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.