Avalanche forecast for Lyngen Saturday 2019-03-16

2
Moderate
Published:

There is a persistent weak layer buried in the snow pack, especially at tree line. Be careful in areas with wind deposited snow.

Wind drifted snow (slab avalanches)

Buried weak layer of new snow

Be careful and keep distance to each other in steep (above 30 degrees) terrain with fresh wind deposited snow, especially convex terrain. An avalanche is easier to trigger where wind slabs are thin or soft. Look for areas where the wind recently has deposited snow, typically behind ridges, ribs and in gullies. Remember that local wind effects will cause variation in where the wind slabs occur.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

Persistent weak layer (slab avalanches)

Buried weak layer of faceted snow above a crust

Keep distance to each other when traveling in avelanche terrain. NB, remote triggering is possible. Make very conservative route choices, especially in unknown terrain, after snowfall and if temperatures rise. Identifying areas where the weak layer is present might be difficult and requires experience. Danger signs are whoumpf-sounds and cracking which means that you influence weak layers and should avoid avalanche terrain. However, absence of signs does not mean it is safe.
2 - Medium
Low additional load
Specific steep slopes
Possible

What are avalanche problems?

Observations the last 3 days (map placed)

6 mm precipitation.
Fresh breeze from southwest., change to fresh breeze from the northwest during the evening.
-14 °C to -6 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no
1 mm precipitation.
Breeze from southwest.
-12 °C to -5 °C at 1100 m a.s.l.
Partly cloudy.

For updated info, please visit yr.no

Observations the last 3 days

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 20:30

494 masl

LyngenDavid@ObsKorps (****)

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow beneath a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. A big and identifiable crystal in the weak layer. Very difficult to trigger Unlikely 2 - Medium Widespread steep slopes N, NE, E, SE, S, SW, W, NW above 500 masl Små kantkorn, utbredt, men ikke potent

Dry slab avalanche Poor bonding between layers in wind deposited snow Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. Difficult to trigger Unlikely 1 - Small Specific steep slopes N, NE, E between 1000 masl and 400 masl

Notes

Snøprofil er som hovedsak en gjenfrosset pakke i bunn. Noen steder med et islag over med kantkorn dannelse under. Sort sett tykk skare med kantkorn over. På toppen av dette ligger varierende grad av løs og hard fokksnø. Mye god snø i terrengformasjoner.

Weather

No precipitation -3 °C 5 m/s from SW ↗ 90% clouds Lette snøbyger ila dagen, lavt skydekke, noe vind

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

90 cm in total No snowdrift 2 cm new snow Elevation of new snow 0 masl. Snow line at 0 masl. Layered snow begins at 200 masl Storm slab (soft slab) Dry Kunne se noe snøfokk fra toppene.

Danger Sign

Other danger sign (specify) Svært mye spor, så ingen drønn eller sprekker.

Tests

ECTN22@35cmQ2 Good

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Utbredt kantkorn som ikke er potent, fravær av faretegn, likevel flere små skred rapportert. Pga varierende, og uvanlig vind ligger snøen ‘ukjent’, og skavler har dannet seg uvanlig, også sydvendt. Videre utvikling av kantkorn, Forecast correct Snøen oppleves som stabil, men litt sketsjy. Tikkende bomber flere plasser.

ObsID: 186620

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 16:26

1205 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Weather
Image 1 of 2 Of:  Weather Copyright:  FrodeHansen@ObsKorps Comment:  Vindtransport fra vest fra 800moh og opp
Image Of Weather
Image 2 of 2 Of:  Weather Copyright:  Comment:  Bra vind fra vest på 1100 moh

Weather

No precipitation

ObsID: 186589

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 16:00

598 masl

Daniel Larsen (Unknown)

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity

Snow Cover

Moderate snow drift 25 cm new snow Much loose snow (10-30cm)

Danger Sign

Recent snowdrift Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The collapsing weak layer is thin < 3 cm. The overlying slab is soft. NW Kantkorn 1mm størrelse

ObsID: 186609

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 15:30

308 masl

Daniel Larsen (Unknown)

Snow Cover

Moderate snow drift

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The weak layer collapses easily and clean (easy propagation). The overlying slab is soft. N

ObsID: 186608

Lyngen / LYNGEN

Snow

16.03.2019 kl. 14:02

392 masl

FrodeHansen@ObsKorps (****)

Image Of Incident
Image 1 of 2 Of:  Incident Copyright:  Frode Hansen
Image Of Incident
Image 2 of 2 Of:  Incident Copyright: 

Avalanche Observation

16. Mar 13:02 Dry slab avalanche 2 - Medium Human triggered N-facing Lee side

Incident

To skikjørere utløste skred på tur ned like over skoggrensa. Gikk bra - er meldt til 112. Snow Did not affect anything Backcountry skiing

ObsID: 186560

Lyngen / TROMSØ

Snow

16.03.2019 kl. 12:52

791 masl

Martin (Unknown)

Notes

En del sjiktoverganger i fokksnøen, ikke overraskende med tanke på snøfall og vind fra forskjellige kanter senaste ukan. Mildværskaren ligger på 95cm dybde, fortsatt kantkorn uppå men de sitter relativt gott på denne plassen, gir ikke heller resultat på ect. Lengre ned vid skoggrensa er det øvre tynnere skarelaget i ferd med o bli oppspist og omdannad til kantkorn. Her er dette laget fortsatt reaktivt og vi fikk en del små drønn og settningar.

Weather

Snow 8 m/s 100% clouds Kraftigt bygevær

Tests

ECTN13@35cmQ1 Brudd i sjiktovergang i fokksnøen, men finner ingen fortplantingsevne.

ObsID: 186557

Lyngen / BALSFJORD

Snow

16.03.2019 kl. 10:19

464 masl

Lukas Heck (Unknown)

Image Of Snow Cover
Image 1 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Lukas Heck Comment:  Under gammel skare på 80 cm.
Image Of Snow Cover
Image 2 of 2 Of:  Snow Cover Copyright:  Lukas Heck

Weather

Snow -8 °C 6 m/s from W → 85% clouds Vekslende vær med opphald og noe nedbør. Mest opphald. Dominerende vindretning fra V. Vekslende styrke, fra 2-9 m/s.

Avalanche Activity

16. Mar. During the day No avalanche activity Ikkje observert noe skred i morådet. Hverken gamle eller ferske.

Snow Cover

Danger Sign

Recent snowdrift Nysnø fra i natt og i dag tidlig flytter seg en del.

Tests

CTN Fikk ikke utlsag på CT. Øverste del av snødekket med 10 cm nesten ubunden snø faller ned rundt spaden men ikke initialbrudd som ved 40x40 med brudd ved liten tilleggsbelatning med spadeklapping. Q2.

ObsID: 186592

Lyngen / D1906(55340) Lyngen 2018-2023

Snow

16.03.2019 kl. 08:51

558 masl

drift@svv (**)

Danger Sign

No signs observed

ObsID: 186483

Lyngen / Flatsteinsfjellet

Snow

15.03.2019 kl. 13:56

904 masl

Andreas@SVV (*****)

Image Of Notes
Image 1 of 5 Of:  Notes Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Fire profiler P1-P4. Kantkorn funnet på alle men bare de to nederste gir bruddforplantning. Her er også kornen større ca 1mm, ingen bindning mellom kornene (F) og glidelaget hardere.
Image Of Snow Profile
Image 2 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV
Image Of Snow Profile
Image 3 of 5 Of:  Snow Profile Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Kankorn ca 1mm eller noe mindre. (2mm grid)
Image Of Tests
Image 4 of 5 Of:  Tests Copyright:  Andreas@SVV Comment:  Sklir ut på gammel hard snø. Et skarelag med kant under og over brekker.
Image Of Avalanche Danger Assessment
Image 5 of 5 Of:  Avalanche Danger Assessment Copyright:  Andreas@SVV

Snow Cover

100 cm in total 0 cm new snow Mye mindre snø enn i Tromsø området. Siste uventede snøfall i Tromsø har nesten ikke kommet her.

Danger Sign

No signs observed Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ingen oppsprekking eller drønn. Men finner kantkornlag under og over et skarelag i område mellom gammel og nysnø. Får ECT12P@30cmQ2 på P1 og P2 (Se profiler).

Tests

ECTP13@30cmQ2 Medium P1 OG P2 gir ca samme reultat og bruddfoplanting. Høyere opp P3 og P4 får jeg brudd men ikke forplantning. Kantkorn imidlertid funnet til tops men nokk mindre størrelse under 1mm.

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Finner kantkorn over hele fjellet men får bare bruddforplantning opp til ca 600m, se profil. Har ellers ingen faretegn. Mye mindre snø her i Tromsø og magefølelsen sier at man skal være svært uheldig å løse ut skred her. Ser heller ingen naturlige skred. Men likevel kantkorn finnes og ECT går ganske lett med bruddforplanting Q2 opp til ca 600m (p1 og P2) Noen snø imorn og som nokk gir større inspenning og dermed bedre brudforplantning på de svake laget. Så er det også mildvær pågang i.langtidsprognosen. Kan dette stabilisere område rundt skoggrensen? Hvor høyt går regnet? Forecast correct Tror faregraden i varslingsområdet er høyere på yttrestrøk og i vest (lavangsdalen) som fått mere snø. Svak 2er på dette fjellet, se adam.

Avalanche Problems

Dry slab avalanche Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter The overlying slab is soft. Difficult to trigger Possible 2 - Medium Not given N, NE, E, SE, S, SW, W, NW below 0 masl Stabilitet som dårligst i tregrensen og noe over.

ObsID: 186402

Lyngen / TROMSØ

Snow

15.03.2019 kl. 11:15

421 masl

RuRo (Unknown)

Avalanche Problems

Buried weak layer of faceted snow above a crust Within half a meter

Weather

No precipitation

Snow Cover

No snowdrift Some loose snow (1-10cm) Dry

Danger Sign

No signs observed

Avalanche Danger Assessment

2 Moderate Forecast correct

ObsID: 186547

The bulletin does not include a detailed text about the avalanche conditions. This is only given in Norwegian. Translate it using google translate if you like. The text result will be informative, and most likely amusing

For planning your trip and recognizing avalanche terrain, use maps.

Norway has 1:50 000 maps for the whole country. Maps can be bought at bookstores and sports shops, or printed from the net.

Visit www.ut.no for topographic maps online. For slope angle maps, see NGI slope angel maps ("helning" means slope angle).

Modelled snowpack and historic and current weather information can be found on the webpage senorge.no. This site uses information from the weather stations and interpolate values from the stations for gridded maps.

Detailed weather forecast can be found online at www.yr.no or www.storm.no. Yr.no is also in English, but the weather in text format is only given in Norwegian.