Varsom-plattformen

Varsom-plattformen består av varslingstjenester, fagkunnskap og IT-systemer.​ Målet med Varsom er å hindre tap av liv og verdier knyttet til snøskred, flom, jordskred, fjellskred og isforhold i Norge.

Hvis du skal bidra med data eller abonnere på varsler må du ha en brukerkonto.

Registrer din brukerkonto

Varsom.no

Varsom.no er din kilde til varsler og kunnskap om naturfarer i Norge.​ På Varsom.no kan du abonnere på landbaserte naturfarevarsel fra NVE og MET på e-post og SMS straks de er publisert.

Regobs

Regobs.no leser eller deler du data om nåsituasjonen knyttet til snøskred, flom, jordskred og isforhold. Informasjonen finner du også i Varsom Regobs app'en, som kan lastes ned på App Store eller Google Play.

seNorge og Xgeo

seNorge.no er din kilde til data om snø, vann, vær og klima.​

Xgeo.no er ekspertenes kilde til data for å vurdere flom- og skredfare.

Iskart

Iskart.no er din kilde til data for å vurdere isforhold i vassdragene.

I appen «Varsom Regobs» har vi samlet det viktigste fra Varsom plattformen for å ha i lomma på tur eller i beredskap. Se og del observasjoner på telefonen eller se aktuelle kart og varsler.​

Last ned på App Store eller Google Play.