Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 12.11.2019 13:47 Gyldig: fra 11.11.2019 09:00 til 13.11.2019 10:00

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag kveld til onsdag morgen er det ventet snøfokk på utsatte steder i fjellet og i lavlandet pga. kuling fra øst og en del løssnø på bakken.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 11.11.2019 09:00:00
13.11.2019 10:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Sjekk veimeldinger (175.no).
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Oversiktskart