Varsel fra Meteorologisk Institutt

Kraftig snøfokk, gult nivå (MET)

Langfjella sør for Finse

Publisert: 11.11.2019 09:15 Gyldig: fra 12.11.2019 00:00 til 12.11.2019 18:00

Varseltype

Snøfokk

Tirsdag er det ventet snøfokk i fjellet pga snøvær og kuling fra sørøst. Vinden minker tirsdag kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 12.11.2019 00:00:00
12.11.2019 18:00:00
Konsekvens Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.
Råd Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kraftig snøfokk, gult nivå, Langfjella sør for Finse, 11 November 23:00 UTC til 12 November 17:00 UTC.
Kraftig snøfokk, gult nivå, Langfjella sør for Finse, 11 November 23:00 UTC til 12 November 17:00 UTC.
Oversiktskart