Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 26.10.2019 11:28 Gyldig: fra 27.10.2019 13:00 til 29.10.2019 00:00

Varseltype

Snø

Fra søndag ettermiddag ventes snøbyger over 200-400 meter, det kan lokalt komme 10-20 cm/24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 27.10.2019 13:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Mye snø, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 27 October 12:00 UTC til 28 October 23:00 UTC.
Mye snø, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 27 October 12:00 UTC til 28 October 23:00 UTC.
Oversiktskart