Hopp til hovedinnhold

Varsel fra Meteorologisk Institutt for ytre strøk av Helgeland

3

Svært mye regn, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 10.08.2022 02:00 til 11.08.2022 02:00

Varsel

Regn

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Det ventes svært mye regn i ytre strøk av Helgeland, lokalt 100-120 mm på 24 timer.

Kart over Svært mye regn, oransje nivå, ytre strøk av Helgeland, 2022-08-10T00:00:00+00:00, 2022-08-11T00:00:00+00:00
Kart over Svært mye regn, oransje nivå, ytre strøk av Helgeland, 2022-08-10T00:00:00+00:00, 2022-08-11T00:00:00+00:00
Oversiktskart