Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Vestlandet og Møre og Romsdal

2

Styrtregn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 03.08.2022 08:00 til 03.08.2022 18:00

Varsel

Styrtregn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 3. august 2022, kl.08:00
  • Fare minker: 3. august 2022, kl. 18:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Beskrivelse

Fra onsdag formiddag til sent onsdag ettermiddag ventes lokalt kraftige regnbyger i ditt område. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker, men områdene med høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger er deler av Vestland fylke og deler av Møre og Romsdal, vesentlig i Sunnmøre. Nedbøren beveger seg sakte nordøstover og avtar om kvelden.

Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Vestlandet og Møre og Romsdal, 2022-08-03T06:00:00+00:00, 2022-08-03T16:00:00+00:00
Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Vestlandet og Møre og Romsdal, 2022-08-03T06:00:00+00:00, 2022-08-03T16:00:00+00:00
Oversiktskart