Varsel fra Meteorologisk Institutt for Østlandet og deler av Agder

2

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.07.2022 02:00 til 03.08.2022 00:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 29. juli 2022, kl.02:00
  • Fare minker: 3. august 2022, kl. 00:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Det er fortsatt stor skogbrannfare i områder som ikke har fått nedbør av betydning.

Kart over Skogbrannfare, gult nivå, Østlandet og deler av Agder, 2022-07-29T00:00:00+00:00, 2022-08-02T22:00:00+00:00
Kart over Skogbrannfare, gult nivå, Østlandet og deler av Agder, 2022-07-29T00:00:00+00:00, 2022-08-02T22:00:00+00:00
Oversiktskart