Hopp til hovedinnhold

Varsom-appen kan lastes ned i App Store eller Google Play

Les mer om hvordan du kan lese og registrere observasjoner her: Regobs | Varsom.no

Varsel fra Meteorologisk Institutt for Finnmark og deler av Nord-Troms

2

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 27.06.2022 12:00 til 03.07.2022 14:00

Varsel

Skogbrannfare

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokal skog- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Finnmark og deler av Nord-Troms, 2022-06-27T10:00:00+00:00, 2022-07-03T12:00:00+00:00
Kart over Skogbrannfare ventes, gult nivå, Finnmark og deler av Nord-Troms, 2022-06-27T10:00:00+00:00, 2022-07-03T12:00:00+00:00
Oversiktskart