Varsel fra Meteorologisk Institutt for Deler av Nord-Troms og Finnmark

2

Styrtregn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 01.07.2022 14:00 til 02.07.2022 01:59

Varsel

Styrtregn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 1. juli 2022, kl.14:00
  • Fare minker: 2. juli 2022, kl. 01:59
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Beskrivelse

Kraftige regnbyger ventes fredag ettermiddag og kveld i deler av Nord-Troms, Vest-Finnmark og på Finnmarksvidda. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Nedbørens plassering er usikker. Lokalt er nedbøren ventet å passere 15 mm/1t.

Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Nord-Troms og Finnmark, 2022-07-01T12:00:00+00:00, 2022-07-01T23:59:00+00:00
Kart over Styrtregn, gult nivå, Deler av Nord-Troms og Finnmark, 2022-07-01T12:00:00+00:00, 2022-07-01T23:59:00+00:00
Oversiktskart