Varsel fra Meteorologisk Institutt for Østlandet og østlige deler av Agder

3

Stor skogbrannfare ventes, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 18.05.2022 10:00 til 21.05.2022 04:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 18. mai 2022, kl.10:00
  • Fare minker: 21. mai 2022, kl. 04:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.

Beskrivelse

Lokalt stor gress- og skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning.

Kart over stor skogbrannfare ventes, oransje nivå, Østlandet og østlige deler av Agder, 18 May 08:00 UTC til 21 May 02:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare ventes, oransje nivå, Østlandet og østlige deler av Agder, 18 May 08:00 UTC til 21 May 02:00 UTC.
Oversiktskart