Varsel fra Meteorologisk Institutt for Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark

2

Kraftige vindkast, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 07.05.2022 13:00 til 08.05.2022 04:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 7. mai 2022, kl.13:00
  • Fare minker: 8. mai 2022, kl. 04:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Broer kan bli stengt. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Fra lørdag ettermiddag ventes kraftige vindkast fra vest og nordvest på 30-35 m/s i Nord-Troms og kyst-og fjordstrøkene i Finnmark. Lokalt i Vest-Finnmark er det muligheter for ekstremt kraftige vindkast på 35-40 m/s. Det er ventet middelvind på vestlig liten storm 22 m/s i Vest-Finnmark, kan hende lokalt opp til full storm 25 m/s ustatte steder. Vinden minker i Nord-Troms i løpet av ettermiddagen og kvelden, og i Finnmark natt til søndag.

Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 07 May 11:00 UTC til 08 May 02:00 UTC.
Kart over kraftige vindkast, gult nivå, Nord-Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, 07 May 11:00 UTC til 08 May 02:00 UTC.
Oversiktskart