Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestland fylke

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 27.04.2022 11:00 til 02.05.2022 08:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 27. april 2022, kl.11:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Det ventes fremdeles lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke, 27 April 09:00 UTC til 02 May 06:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestland fylke, 27 April 09:00 UTC til 02 May 06:00 UTC.
Oversiktskart