Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestlandet sør for Stad

3

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 25.04.2022 09:00 til 28.04.2022 02:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 25. april 2022, kl.09:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Kombinajonen av vind og ingen nedbør gir lokalt stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestlandet sør for Stad, 25 April 07:00 UTC til 28 April 00:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Vestlandet sør for Stad, 25 April 07:00 UTC til 28 April 00:00 UTC.
Oversiktskart