Varsel fra Meteorologisk Institutt for Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud

2

Høy vannstand, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2022 13:00 til 29.01.2022 19:00

Varsel

Vannstand langs kysten og i fjordene

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 29. januar 2022, kl. 13:00
  • Fare minker: 29. januar 2022, kl. 19:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Oversvømmelser kan gi vannskader på infrastruktur og bygninger enkelte steder i strandsonen. Vind og bølger i kombinasjon med høy vannstand kan gi små skader på infrastruktur og bygninger i strandsonen.

Råd

På grunn av høye bølger vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. På grunn av høye bølger unngå ferdsel i strandsonen. Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander i strandsonen.

Beskrivelse

Varsel for strekningen Svenskegrensen til Larvik: Lørdag ettermiddag er det ventet høy vannstand. Mer informasjon om tidspunkt for høy vannstand og verdier for steder langs kysten finner man på sehavnivå.no. Usikkerhet i varslet vannstand er 10-20 cm.

Kart over høy vannstand, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 29 January 12:00 UTC til 29 January 18:00 UTC.
Kart over høy vannstand, gult nivå, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus og Buskerud, 29 January 12:00 UTC til 29 January 18:00 UTC.
Oversiktskart