Varsel fra Meteorologisk Institutt for Rogaland

3

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 29.01.2022 16:00 til 30.01.2022 07:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 29. januar 2022, kl. 16:00
  • Fare minker: 30. januar 2022, kl. 07:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Lørdag ettermiddag og kveld ventes det nordvest full storm 25 m/s med lokalt svært kraftige vindkast 35-42 m/s. Den kraftigste vinden er ventet på kysten, på fjellet er det ventet enda kraftigere vind. Vinden minker til søndag morgen.

Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Rogaland, 29 January 15:00 UTC til 30 January 06:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Rogaland, 29 January 15:00 UTC til 30 January 06:00 UTC.
Oversiktskart