Varsel fra Meteorologisk Institutt for Nordland og Troms

3

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 23.01.2022 10:00 til 24.01.2022 07:00

Varsel

Vindkast

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 23. januar 2022, kl.10:00
  • Fare minker: 24. januar 2022, kl. 07:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Råd

Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Beskrivelse

Fra søndag formiddag økning til sørvestlig liten og periodevis full storm 25 m/s, med lokalt svært kraftige vindkast på 27-40 m/s. Sterkest vind ventes søndag kveld og natt til mandag. Minkende vind mandag morgen.

Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Nordland og Troms, 23 January 09:00 UTC til 24 January 06:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Nordland og Troms, 23 January 09:00 UTC til 24 January 06:00 UTC.
Oversiktskart