Varsel fra Meteorologisk Institutt for Namdalen

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 18.01.2022 07:00 til 19.01.2022 10:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 18. januar 2022, kl.07:00
  • Fare minker: 19. januar 2022, kl. 10:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Fra tirsdag morgen til onsdag formiddag ventes det mildvær og mye regn, lokalt 60-80 mm i løpet av 24 timer. Snøsmelting kan bidra til økt overvann.

Kart over mye regn, gult nivå, Namdalen, 18 January 06:00 UTC til 19 January 09:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Namdalen, 18 January 06:00 UTC til 19 January 09:00 UTC.
Oversiktskart