Varsel fra Meteorologisk Institutt for Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag

2

Snø, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 16.01.2022 16:00 til 17.01.2022 13:00

Varsel

Snø

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 16. januar 2022, kl. 16:00
  • Fare minker: 17. januar 2022, kl. 13:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Råd

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Fra søndag ettermiddag til mandag ettermiddag ventes det snøbyger og lokalt kan det komme 20-30 cm i løpet av 24 timer. Snøen vil legge seg mest i indre strøk. I fjellet kan det komme mer snø.

Kart over snø, gult nivå, Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag, 16 January 15:00 UTC til 17 January 12:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag, 16 January 15:00 UTC til 17 January 12:00 UTC.
Oversiktskart