Varsel fra Meteorologisk Institutt

Ekstremt mye regn, rødt nivå (MET) Ekstremværet Gyda

Sør-Trøndelag

Publisert: 11.01.2022 11:06 Gyldig: fra 12.01.2022 14:00 til 13.01.2022 20:00

Varseltype

Regn

Frå onsdag ettermiddag til tidleg torsdag kveld er det venta 80-120 mm/24t, lokalt kan hende meir. Mest nedbør er venta sør for Trondheim.

Navn Gyda
Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 12.01.2022 14:00:00
13.01.2022 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Stor fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. En del steder vil midlertidig kunne miste veiforbindelsen, gjerne flere dager. Bygninger/strukturer kan kollapse som følge av nedbøren. Fare for liv om man havner i flomelver/ annen strøm. Fare for lengre strømbrudd.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Unngå å kjøre i overvann, uten å vite hvor dypt det er. Vurder nøye om reisen faktisk er nødvendig. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd.
Betydning av varslingsnivå Ekstrem situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over ekstremværet Gyda: Ekstremt mye regn, rødt nivå, Sør-Trøndelag, 12 January 13:00 UTC til 13 January 19:00 UTC.
Kart over ekstremværet Gyda: Ekstremt mye regn, rødt nivå, Sør-Trøndelag, 12 January 13:00 UTC til 13 January 19:00 UTC.
Oversiktskart