Varsel fra Meteorologisk Institutt for Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark og Vesterålsbankene, Bankene utenfor Troms, Tromsøflaket, Hjelmsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken

2

Polart lavtrykk, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 23.12.2021 08:00 til 23.12.2021 22:00

Varsel

Polart lavtrykk

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 23. desember 2021, kl. 08:00
  • Fare minker: 23. desember 2021, kl. 22:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Rask endring i vindstyrke og retning. Det kan være vanskelig fremkommelighet på grunn av snø, snøfokk og redusert sikt. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid.

Råd

Vær oppmerksom på raske endringer i været. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Et polart lavtrykk vil natt til torsdag dannes vest for Novaja Semlja og vil bevege seg i vestlig retning. Tidlig torsdag morgen vil lavtrykket treffe Nordbanken. Lavtrykket vil treffe kysten av Finnmark torsdag formiddag og bevege seg i sørvestlig retning omtrent langs kysten. I vestlig del av lavtrykket vil det være nordlig liten storm 22 m/s, kan hende full storm 25 til havs. Lavtrykket ventes å svekkes torsdag kveld. Det er stor usikkerhet i plassering og styrke.

Kart over polart lavtrykk, gult nivå, Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark og Vesterålsbankene, Bankene utenfor Troms, Tromsøflaket, Hjelmsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken, 23 December 07:00 UTC til 23 December 21:00 UTC.
Kart over polart lavtrykk, gult nivå, Lofoten, Ofoten, Vesterålen, Troms og Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark og Vesterålsbankene, Bankene utenfor Troms, Tromsøflaket, Hjelmsøybanken, Nordkappbanken og Nordbanken, 23 December 07:00 UTC til 23 December 21:00 UTC.
Oversiktskart