Varsel fra Meteorologisk Institutt for Telemark og Agder

3

Svært mye snø, oransje nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 06.12.2021 19:00 til 09.12.2021 04:00

Varsel

Snø

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 6. desember 2021, kl.19:00
  • Fare minker: 9. desember 2021, kl. 04:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Det kan være generelt vanskelige kjøreforhold. Strømforsyningen kan bli påvirket. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Råd

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Vurder om reisen er nødvendig. Beregn mye ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Fra mandag kveld til natt til torsdag er det ventet 40-80 cm snø i midtre og ytre strøk av Agder og Telemark. Lokalt kan det komme mer. På grensen mellom Agder og Telemark er det ventet 20-40 cm fra mandag kveld til tirsdag kveld. Ytterst på kysten av Agder kan nedbøren komme som sludd eller regn. Mindre nedbør i nordøstlige deler av Telemark.

Kart over svært mye snø, oransje nivå, Telemark og Agder, 06 December 18:00 UTC til 09 December 03:00 UTC.
Kart over svært mye snø, oransje nivå, Telemark og Agder, 06 December 18:00 UTC til 09 December 03:00 UTC.
Oversiktskart