Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal

Publisert: 24.11.2021 11:17 Gyldig: fra 25.11.2021 01:00 til 26.11.2021 01:00

Varseltype

Snø

Torsdag er det venta periodar med snøbyer. Lokalt kan det kome 5-20 cm snø på 24 timar i låglandet. Det er venta meir snø i fjellet.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 25.11.2021 01:00:00
26.11.2021 01:00:00
Konsekvens Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 25 November 00:00 UTC til 26 November 00:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Møre og Romsdal, 25 November 00:00 UTC til 26 November 00:00 UTC.
Oversiktskart