Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftige vindkast, oransje nivå (MET)

Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark

Publisert: 18.11.2021 12:09 Gyldig: fra 19.11.2021 07:00 til 19.11.2021 21:00

Varseltype

Vindkast

Fra fredag morgen ventes lokalt kraftige vindkast fra vest og nordvest, 25-30 m/s. I fjellet blir vinden kraftigere. Vinden vil være kraftigst fredag ettermiddag og avta utover fredag kveld.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 19.11.2021 07:00:00
19.11.2021 21:00:00
Konsekvens Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.
Råd Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark, 19 November 06:00 UTC til 19 November 20:00 UTC.
Kart over svært kraftige vindkast, oransje nivå, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark, 19 November 06:00 UTC til 19 November 20:00 UTC.
Oversiktskart