Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Agder, Telemark og Vestfold

Publisert: 13.09.2021 11:35 Gyldig: fra 13.09.2021 12:00 til 16.09.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare på steder hvor det ikke har kommet nedbør av betydning de siste dagene.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 13.09.2021 12:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Agder, Telemark og Vestfold, 13 September 10:00 UTC til 15 September 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Agder, Telemark og Vestfold, 13 September 10:00 UTC til 15 September 22:00 UTC.
Oversiktskart