Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Vest-Finnmark med Vidda

Publisert: 12.09.2021 11:26 Gyldig: fra 13.09.2021 08:00 til 14.09.2021 08:00

Varseltype

Regn

Fra mandag morgen til tirsdag morgen ventes 30-50 mm nedbør på Finnmarksvidda og indre fjordstrøk i Vest-Finnmark.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 13.09.2021 08:00:00
14.09.2021 08:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 13 September 06:00 UTC til 14 September 06:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Vest-Finnmark med Vidda, 13 September 06:00 UTC til 14 September 06:00 UTC.
Oversiktskart