Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Vestland fylke

Publisert: 09.08.2021 10:07 Gyldig: fra 06.08.2021 08:00 til 10.08.2021 14:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare til det kjem nedbør av betydning

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 06.08.2021 08:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestland fylke, 06 August 06:00 UTC til 10 August 12:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestland fylke, 06 August 06:00 UTC til 10 August 12:00 UTC.
Oversiktskart