Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Trøndelag

Publisert: 05.08.2021 10:02 Gyldig: fra 05.08.2021 09:00 til 08.08.2021 05:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 05.08.2021 09:00:00
08.08.2021 05:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag, 05 August 07:00 UTC til 08 August 03:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Trøndelag, 05 August 07:00 UTC til 08 August 03:00 UTC.
Oversiktskart