Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet og Salten

Publisert: 29.07.2021 12:53 Gyldig: fra 30.07.2021 13:00 til 30.07.2021 20:00

Varseltype

Styrtregn

Fredag ettermiddag og kveld er det fare for lokalt kraftige regnbyger. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Høyest sannsynlighet for kraftige regnbyger i indre strøk.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 30.07.2021 13:00:00
30.07.2021 20:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 30 July 11:00 UTC til 30 July 18:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet og Salten, 30 July 11:00 UTC til 30 July 18:00 UTC.
Oversiktskart