Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye regn, gult nivå (MET)

Innlandet fylke

Publisert: 28.07.2021 10:33 Gyldig: fra 29.07.2021 14:00 til 30.07.2021 08:00

Varseltype

Regn

Fra torsdag ettermiddag til fredag morgen er det ventet mye nedbør i Innlandet fylke. Lokalt kan det komme 30-45 mm i løpet av en 12 timers periode.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 29.07.2021 14:00:00
30.07.2021 08:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye regn, gult nivå, Innlandet fylke, 29 July 12:00 UTC til 30 July 06:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Innlandet fylke, 29 July 12:00 UTC til 30 July 06:00 UTC.
Oversiktskart