Varsel fra Meteorologisk Institutt

Styrtregn, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 27.07.2021 21:10 Gyldig: fra 26.07.2021 12:00 til 28.07.2021 07:00

Varseltype

Styrtregn

Fra mandag ettermiddag til onsdag morgen ventes kraftige regnbyger østafjells. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endre seg raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 26.07.2021 12:00:00
28.07.2021 07:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Tilpass farten og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over styrtregn, gult nivå, Østafjells, 26 July 10:00 UTC til 28 July 05:00 UTC.
Kart over styrtregn, gult nivå, Østafjells, 26 July 10:00 UTC til 28 July 05:00 UTC.
Oversiktskart