Varsel fra Meteorologisk Institutt

Svært kraftig styrtregn, oransje nivå (MET)

Rogaland

Publisert: 27.07.2021 16:41 Gyldig: fra 27.07.2021 00:00 til 28.07.2021 00:00

Varseltype

Styrtregn

Det er observert svært kraftige regnbyger i Rogaland, og dette vil fortsette utover ettermiddagen og kvelden. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endre seg raskt.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 27.07.2021 00:00:00
28.07.2021 00:00:00
Konsekvens Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning. Kraftige regnbyger kan gi oversvømmelse i kjellere.
Råd Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Følg lokale myndigheters instruksjoner, og råd fra beredskapsmyndigheter. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over svært kraftig styrtregn, oransje nivå, Rogaland, 26 July 22:00 UTC til 27 July 22:00 UTC.
Kart over svært kraftig styrtregn, oransje nivå, Rogaland, 26 July 22:00 UTC til 27 July 22:00 UTC.
Oversiktskart