Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 27.07.2021 07:56 Gyldig: fra 23.07.2021 07:00 til 28.07.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Det er fortsatt lokal skogbrannfare i områder som har fått lite nedbør. Regnbyger det neste døgnet ventes å gi gradvis avtagende skogbrannfare.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.07.2021 07:00:00
28.07.2021 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes.
Råd Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Østafjells, 23 July 05:00 UTC til 27 July 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Østafjells, 23 July 05:00 UTC til 27 July 22:00 UTC.
Oversiktskart