Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 26.07.2021 12:25 Gyldig: fra 23.07.2021 08:00 til 27.07.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare for indre strøk på Vestlandet sør for Stad.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.07.2021 08:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Oversiktskart