Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø

Publisert: 23.07.2021 09:01 Gyldig: fra 23.07.2021 08:00 til 25.07.2021 20:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal skogbrannfare for indre strøk på Vestlandet sør for Stad.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.07.2021 08:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø, 23 July 06:00 UTC til 25 July 18:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø, 23 July 06:00 UTC til 25 July 18:00 UTC.
Oversiktskart