Varsel fra Meteorologisk Institutt for Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø

2

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 23.07.2021 08:00 til 25.07.2021 20:00

Varsel

Skogbrannfare

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 23. juli 2021, kl.08:00
  • Sannsynlighet: Observert - 100%

Konsekvens

Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Råd

Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Lokal skogbrannfare for indre strøk på Vestlandet sør for Stad.

Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø, 23 July 06:00 UTC til 25 July 18:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, øst for 5° 50 Ø, 23 July 06:00 UTC til 25 July 18:00 UTC.
Oversiktskart