Varsel fra Meteorologisk Institutt

Stor skogbrannfare, oransje nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 23.07.2021 07:15 Gyldig: fra 23.07.2021 07:00 til 27.07.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt stor skogbrannfare Østafjells.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 23.07.2021 07:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.
Råd Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Alvorlig situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Østafjells, 23 July 05:00 UTC til 26 July 22:00 UTC.
Kart over stor skogbrannfare, oransje nivå, Østafjells, 23 July 05:00 UTC til 26 July 22:00 UTC.
Oversiktskart