Varsel fra Meteorologisk Institutt for Troms

2

Mye regn, gult nivå (MET)

Publisert: Gyldig: fra 15.07.2021 22:00 til 17.07.2021 00:00

Varsel

Regn

  • Avsender: Meteorologisk Institutt
  • Fare øker: 15. juli 2021, kl.22:00
  • Fare minker: 17. juli 2021, kl. 00:00
  • Sannsynlighet: Sannsynlig > 50%

Konsekvens

Fare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Råd

Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Beskrivelse

Natt til fredag og utover fredag er det ventet mye regn i ytre strøk av Troms, lokalt kan det komme 50-70 mm på 24 timer. På 12 timer kan det lokalt komme 30-50 mm nedbør.

Kart over mye regn, gult nivå, Troms, 15 July 20:00 UTC til 16 July 22:00 UTC.
Kart over mye regn, gult nivå, Troms, 15 July 20:00 UTC til 16 July 22:00 UTC.
Oversiktskart