Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Øst-Finnmark

Publisert: 12.06.2021 12:22 Gyldig: fra 10.06.2021 11:00 til 15.06.2021 08:00

Varseltype

Skogbrannfare

Fremdeles lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder. Faren avtar tirsdag morgen.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 10.06.2021 11:00:00
15.06.2021 08:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark, 10 June 09:00 UTC til 15 June 06:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Øst-Finnmark, 10 June 09:00 UTC til 15 June 06:00 UTC.
Oversiktskart