Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 11.06.2021 13:30 Gyldig: fra 11.06.2021 15:00 til 14.06.2021 14:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 11.06.2021 15:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 11 June 13:00 UTC til 14 June 12:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 11 June 13:00 UTC til 14 June 12:00 UTC.
Oversiktskart