Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare ventes, gult nivå (MET)

Østafjells

Publisert: 09.06.2021 11:49 Gyldig: fra 09.06.2021 14:00 til 12.06.2021 14:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokalt skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Faren øker fra 09.06.2021 14:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 09 June 12:00 UTC til 12 June 12:00 UTC.
Kart over skogbrannfare ventes, gult nivå, Østafjells, 09 June 12:00 UTC til 12 June 12:00 UTC.
Oversiktskart