Varsel fra Meteorologisk Institutt

Snø, gult nivå (MET)

Troms

Publisert: 07.05.2021 11:13 Gyldig: fra 07.05.2021 21:00 til 09.05.2021 20:00

Varseltype

Snø

Fra sent fredag kveld til søndag kveld ventes det mellom 5-10 cm snø på 24 timer, enkelte steder kan få opp mot 15 cm / 24 timer. Snøgrensen stiger opp mot 200-400 meter fra og med lørdag ettermiddag.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 07.05.2021 21:00:00
09.05.2021 20:00:00
Konsekvens Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over snø, gult nivå, Troms, 07 May 19:00 UTC til 09 May 18:00 UTC.
Kart over snø, gult nivå, Troms, 07 May 19:00 UTC til 09 May 18:00 UTC.
Oversiktskart