Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Møre og Romsdal og Trøndelag

Publisert: 06.05.2021 12:19 Gyldig: fra 05.05.2021 11:00 til 10.05.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 05.05.2021 11:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 05 May 09:00 UTC til 09 May 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Møre og Romsdal og Trøndelag, 05 May 09:00 UTC til 09 May 22:00 UTC.
Oversiktskart