Varsel fra Meteorologisk Institutt

Skogbrannfare, gult nivå (MET)

Vestlandet sør for Stad

Publisert: 06.05.2021 12:20 Gyldig: fra 04.05.2021 12:00 til 09.05.2021 00:00

Varseltype

Skogbrannfare

Fortsatt lokal gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder inntil det kommer nedbør av betydning.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 04.05.2021 12:00:00
09.05.2021 00:00:00
Konsekvens Vegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.
Råd Vær forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Observert - 100%
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 04 May 10:00 UTC til 08 May 22:00 UTC.
Kart over skogbrannfare, gult nivå, Vestlandet sør for Stad, 04 May 10:00 UTC til 08 May 22:00 UTC.
Oversiktskart